:

Vart anmäler man skolan?

Innehållsförteckning:

 1. Vart anmäler man skolan?
 2. Hur anmäler man en skola för mobbning?
 3. Hur anmäler man till Skolverket?
 4. Vart anmäler man en förskola?
 5. Vart anmäler man en rektor?
 6. Kan man polisanmäla en skola?
 7. Vad händer när man anmäler till Skolinspektionen?

Vart anmäler man skolan?

Den som vill anmäla en lärare eller förskollärare gör det till Skolinspektionen. Det är bara Skolinspektionen som kan anmäla ärendet vidare till LAN.

Hur anmäler man en skola för mobbning?

Är ditt barn utsatt för mobbning på förskolan och skolan? Då måste skolan uppfylla sin anmälningsskyldighet, utreda och åtgärda kränkningarna. Om inte skolan gör tillräckligt för att förhindra mobbningen kan du anmäla det till Barn- och elevombudet.

Hur anmäler man till Skolverket?

Vi använder kakor

 1. Aktuella förändringar på grundskolenivå Aktuella förändringar på grundskolenivå Aktuella förändringar på grundskolenivå Aktuella förändringar på grundskolenivå Aktuella förändringar på grundskolenivå
 2. Skolutveckling. Statistik.
 3. Innehåll A-Ö
 4. E-tjänst för bedömningsstöd.

Vart anmäler man en förskola?

Om du vill anmäla missförhållanden på förskolan, kränkningar, brister i undervisningen eller ärenden som rör särskilt stöd kan du anmäla detta till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.

Vart anmäler man en rektor?

Skolan kan ni anmäla till Skolinspektionen och rektorn kan ni anmäla för tjänstefel till polismyndigheten genom att besöka en polisstation eller ringa 114 14. Om du behöver mer hjälp eller stöd i processen kan du ta kontakt med våra skickliga jurister.

Kan man polisanmäla en skola?

Skolans utgångspunkt är att brott och kriminalitet ska behandlas på samma sätt i skolan som i övriga delar av samhället. Skolan anmäler händelsen och polisen bedömer om eller när ett brott begåtts. Därför är skolans huvudregel att brottsliga händelser ska polisanmälas, och att skolan ska göra anmälan.

Vad händer när man anmäler till Skolinspektionen?

Vad händer när jag lämnat uppgifter om missförhållanden? Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO) går igenom och sparar alla uppgifter som vi får in men vi utreder inte alla uppgifter. Utifrån vårt uppdrag avgör vi om en utredning ska inledas och i så fall på vilket sätt den ska göras.