:

Hur anmäler man sig till prövning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur anmäler man sig till prövning?
 2. När kan man anmäla sig till prövning?
 3. Hur funkar en prövning?
 4. Hur gör man en prövning på Komvux?
 5. Kan man avboka en prövning?
 6. När kan man göra prövning på Komvux?
 7. Får man CSN om man gör prövning?
 8. Hur pluggar man till en prövning?
 9. Hur lång tid tar en prövning?

Hur anmäler man sig till prövning?

Kontakta aktuell skola, du anmäler dig till prövningen på den skola som erbjuder den kurs du vill göra prövning i. Kostar det någonting att göra en prövning? Att göra en prövning kostar 500 kronor per kurs. Om du har läst en kurs på komvux och fått betyg F är det gratis att göra en prövning i kursen.

När kan man anmäla sig till prövning?

Du har rätt att göra en prövning inom vuxenutbildningen om du är folkbokförd i Sverige. Du får lov att anmäla dig till prövning i en kurs innan kursen är avslutad, men det är skolan som bestämmer när prövningen ska genomföras.

Hur funkar en prövning?

En prövning är en bedömning av en persons kunskaper i förhållande till de kunskapskrav som finns i kursplaner eller ämnesplaner. Den som genomgår en prövning får ett betyg i det specifika ämne eller den specifika kurs som prövningen avser.

Hur gör man en prövning på Komvux?

Hur går en prövning till? Att göra en prövning innebär att du först läser in dig på en kurs eller ämne på egen hand för att sedan göra prövningen som kan ske både skriftligt och/eller muntligt. En prövning kan göras på olika sätt och det är skolan som fattar beslut om hur en prövning ska gå till.

Kan man avboka en prövning?

Tänk på att boka ett boende som går att avboka eftersom du inte får ersättning om din prövning av någon anledning blir inställd.

När kan man göra prövning på Komvux?

Det här innebär prövning på komvux Du kan göra prövning i en gymnasiekurs om du har fyllt 20 år, eller om du är under 20 år och har slutat gymnasiet med ett slutbetyg/samlat betygsdokument. Om du fortfarande går kvar på gymnasiet får du göra prövning om du inte uppnått godkänt betyg på kursen.

Får man CSN om man gör prövning?

Kan jag få studiestöd från CSN för en prövning? Nej, prövningar berättigar inte till studiestöd från CSN.

Hur pluggar man till en prövning?

5 tips för att lyckas med prövningen

 1. Förbered dig noga innan du sätter igång.
 2. Sätt dig in i kursens centrala innehåll och kunskapskrav.
 3. Använd en kursbok för att fräscha upp dina kunskaper.
 4. Sätt upp ett mål för din prövning.
 5. Undvik att lämna in gamla uppgifter.

Hur lång tid tar en prövning?

En prövning innebär att du läser in kursen helt på egen hand, utan handledning, enligt gällande kursplan och betygskriterier. Hur lång tid tar det innan mitt prov är rättat? Om du har en studietid på 20 veckor är rättningstiden generellt 10 arbetsdagar.