:

Vem betalar för dolda fel?

Innehållsförteckning:

  1. Vem betalar för dolda fel?
  2. Vad kostar en försäkring mot dolda fel?
  3. Hur driver man dolt fel?
  4. Hur reklamera dolda fel?
  5. Vem betalar självrisken vid dolda fel?
  6. Vad gäller dolda fel?
  7. Vad kostar dolda fel försäkring Anticimex?

Vem betalar för dolda fel?

Försäkringen ger dig som säljare ett visst skydd mot köparens eventuella krav på grund av dolda fel. Skyddet består primärt i att försäkringsbolaget åtar sig att utreda ditt ansvar som säljare. ... Om du bedöms vara ansvarig för ett dolt fel i fastigheten, kan försäkringen också betala ut ersättning till köparen.

Vad kostar en försäkring mot dolda fel?

Dolda fel-försäkring gäller precis som ansvarstiden i tio år. — Priset för en dolda fel-försäkring ligger på cirka 6 500— 12 000 kr. Olika försäkringar kan dock skilja sig väldigt mycket och det är viktigt att utgå från den byggnad man försäkrar samt vilken risk säljaren vill ta.

Hur driver man dolt fel?

För att man skall kunna åberopa ett fel som dolt måste man som köpare ha uppfyllt sin undersökningsplikt. Ett så kallat dolt fel skall inte kunna upptäckas alternativ misstänkas vid en noggrann besiktning av bostaden.

Hur reklamera dolda fel?

Säljaren ansvarar för dolda fel. För att köparen ska kunna åberopa ett fel i fastigheten måste han reklamera felet till säljaren, 4 kap. 19 a § JB. Det finns inget formkrav i fråga om reklamation, vilket innebär att även muntliga reklamationer godtas.

Vem betalar självrisken vid dolda fel?

Om det fastställs att det handlar om ett dolt fel täcker försäkringen köparens krav på prisavdrag. Det finns dock begränsningar; oftast finns ett maxbelopp och försäkringsbolaget gör ofta ett avdrag för självrisk, det beloppet måste säljaren därför ta ur egen ficka och betala till köparen.

Vad gäller dolda fel?

Du kan klaga på ett dolt fel i upp till tio år från det att du fick tillträde till huset, men tänk på att du måste klaga inom rimlig tid från det att du upptäckte felet. Du kan kräva avdrag på köpesumman. Om felet är av väsentlig betydelse kan du inom ett år från tillträdet kräva att kontraktet hävs.

Vad kostar dolda fel försäkring Anticimex?

Försäkringen kostar 7 500 kr. Notera att kostnaden för besiktningen inte ingår i priset.