:

Hur kan man bli blodgivare?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kan man bli blodgivare?
 2. Kan man donera blod till sig själv?
 3. Är jag blodgivare?
 4. Finns det åldersgräns för blodgivare?
 5. Får man ersättning för att ge blod?
 6. Hur lång tid mellan ge blod?
 7. Hur mycket blod ska man ge för att ge blod?
 8. Hur många gånger får man ge blod per år?
 9. Vad är grundkraven för att bli blodgivare?
 10. Vad är reglerna för blodgivning i Socialstyrelsen?

Hur kan man bli blodgivare?

Det här krävs för att få bli blodgivare: Du ska vara mellan 18 och 60 år gammal. Du ska vara frisk. Du ska väga över 50 kilo....Här är exempel på tillfällen då du inte får lämna blod:

 1. När du är gravid.
 2. När du har besökt vissa länder.
 3. Om du kan ha utsatts för blodburen smitta.

Kan man donera blod till sig själv?

Ja. Du ger av ditt överskott, du får inte blodbrist av att ge blod. Vi kontrollerar ditt blodvärde vid varje blodgivning. En frisk människa bildar nytt blod hela tiden.

Är jag blodgivare?

Grundkraven för att bli blodgivare är att du har fyllt 18 år, väger minst 50 kg, är frisk, har giltig ID-handling och svenskt personnummer samt talar och förstår svenska*. Det finns mycket som påverkar om du kan ge blod, till exempel sjukdomar, resor, läkemedel eller om du blivit utsatt för risk för blodsmitta.

Finns det åldersgräns för blodgivare?

Därför behövs många nya blodgivare. ... Följden har blivit att blodcentralerna har egna modifierade regler, t ex att tidigare blodgivare med fler samtal och frågor kan få vara blodgivare upp till 75 års ålder. Men det kan samtidigt vara stopp att få godkänt som ny blodgivare när man är äldre än 60 år.

Får man ersättning för att ge blod?

Det är vanligt att blodgivaren får en gåva eller ett presentkort som tack. Detta kan dock variera lokalt. Kontakta närmaste blodcentral för att reda på vilka rutiner som finns där.

Hur lång tid mellan ge blod?

Du bildar ständigt nytt blod och efter ett par veckor finns normalt antal blodkroppar i cirkulation igen. Blodgivningen tar mellan 5-10 minuter och hela besöket cirka 30-45 minuter. Som blodgivare hjälper du till att rädda andra människors liv och hälsa.

Hur mycket blod ska man ge för att ge blod?

 • Värdet för att ge blod är olika för män och kvinnor: För män ska Hb vara minst 135 gram per liter. För kvinnor ska Hb vara minst 125 gram per liter. Det finns också tillfällen då du under en kortare eller längre period inte får ge blod. Därför får du innan varje blodgivning fylla i ett hälsoformulär.

Hur många gånger får man ge blod per år?

 • Kvinnor får ge blod högst tre gånger per år, män får ge blod högst fyra gånger per år. Blodär en färskvara som inte kan lagras längre än sex veckor. Det blod du ger kan användas i samband med till exempel operationer och vid behandling av olika sjukdomar.

Vad är grundkraven för att bli blodgivare?

 • Grundkraven för att bli blodgivare är att du har fyllt 18 år, väger minst 50 kg, är frisk, har giltig ID-handling och svenskt personnummer samt talar och förstår svenska*. Det finns mycket som påverkar om du kan ge blod, till exempel sjukdomar, resor, läkemedel eller om du blivit utsatt för risk för blodsmitta.

Vad är reglerna för blodgivning i Socialstyrelsen?

 • Socialstyrelsen bestämmer reglerna för blodgivning och hur blodet ska hanteras. Läkemedelsverket har blodgivarregler för plasman som ska användas till läkemedelsframställning och ackrediteringsmyndigheten Swedac kontrollerar regelbundet blodcentralernas kompetens enligt internationella normer.