:

Vilka ämnen kan man göra prövning på komvux?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka ämnen kan man göra prövning på komvux?
 2. Vem kan göra en prövning?
 3. Hur gör man en prövning på komvux?
 4. Hur pluggar man inför prövning?
 5. Kan man göra prövning i annan kommun?
 6. När gör man prövning?

Vilka ämnen kan man göra prövning på komvux?

Prövning inom kommunal vuxenutbildning Du kan pröva i gymnasiala och grundläggande kurser samt svenska för invandrare. Du måste vara bosatt i Sverige för att få pröva.

Vem kan göra en prövning?

Den som vill ha betyg från grundskolan eller specialskolan i ett eller flera ämnen har rätt att göra en prövning. ... Rätten till prövning gäller även personer som tidigare har fått betyg i ett avslutat ämne eller slutbetyg från grundskolan eller specialskolan.

Hur gör man en prövning på komvux?

Hur går en prövning till? Att göra en prövning innebär att du först läser in dig på en kurs eller ämne på egen hand för att sedan göra prövningen som kan ske både skriftligt och/eller muntligt. En prövning kan göras på olika sätt och det är skolan som fattar beslut om hur en prövning ska gå till.

Hur pluggar man inför prövning?

5 tips för att lyckas med prövningen

 1. Förbered dig noga innan du sätter igång.
 2. Sätt dig in i kursens centrala innehåll och kunskapskrav.
 3. Använd en kursbok för att fräscha upp dina kunskaper.
 4. Sätt upp ett mål för din prövning.
 5. Undvik att lämna in gamla uppgifter.

Kan man göra prövning i annan kommun?

Du kan anmäla dig till prövningar på Komvux från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år eller efter slutförd gymnasieutbildning. Det går även att göra en prövning i annan kommun än där du är folkbokförd. Det går bara att göra prövning i ett ämne som erbjuds på det Komvux du söker till.

När gör man prövning?

Det kan till exempel vara elever som saknar betyg i ett ämne eller en kurs. Det kan även vara personer som inte är elever och som vill ha betyg i ett ämne, en kurs eller på ett gymnasiearbete. Prövning kan genomföras i grundskolan och gymnasie skolan hos både kommunala och enskilda huvudmän, samt i specialskolan.