:

Hur får man faktura från Transportstyrelsen?

Innehållsförteckning:

  1. Hur får man faktura från Transportstyrelsen?
  2. Hur tar jag bort autogiro SEB?
  3. Vilket inkassobolag har Transportstyrelsen?
  4. Är fakturan betald Transportstyrelsen?
  5. Vilka dagar betalar man inte trängselskatt?

Hur får man faktura från Transportstyrelsen?

Du anmäler hos din internetbank att du vill avin för trängselskatt, fordonsskatt eller infrastrukturavgift (broavgift) elektroniskt via bankens tjänst e-faktura. Vi skickar då avin direkt till din internetbank i stället för med vanlig post hem till dig.

Hur tar jag bort autogiro SEB?

Du kan ändra och stoppa dina autogirobetalningar. Det gör du på internetbanken. Du kan även kontakta betalningsmottagaren direkt. Autogiro kan anslutas till ett konto som disponeras av två eller flera kontohavare var för sig.

Vilket inkassobolag har Transportstyrelsen?

Kammarkollegiet bedriver enligt sin instruktion sedan 1960-talet fordringsbevakning åt statliga myndigheter. Verksamheten är avgiftsfinansierad och ska bära sina egna kostnader.

Är fakturan betald Transportstyrelsen?

Betalning. Avgiften ska betalas efter debitering av Transportstyrelsen, om inget annat anges. Betalning ska ske till konto som myndigheten anvisar och senast den dag som anges på fakturan.

Vilka dagar betalar man inte trängselskatt?

Dagen före en helgdag tas det inte ut trängselskatt, förutom för dessa fem dagar:

  • dag före långfredagen.
  • dag före Kristi himmelsfärdsdag.
  • dag före alla helgons dag.
  • dag före första maj (om dagen infaller på en vardag), och.
  • dag före nationaldagen (om dagen infaller på en vardag).