:

Hur anmäler man sin chef?

Innehållsförteckning:

  1. Hur anmäler man sin chef?
  2. Kan man anmäla en arbetsplats?
  3. Vart finns Arbetsmiljöverket?
  4. Vart anmäler man kränkning?
  5. Vilka orsaker det kan finnas till att arbetsmiljön på en arbetsplats är dålig?
  6. Får man jobba själv på en arbetsplats?
  7. Hur kan du påverka arbetsmiljön på en arbetsplats?
  8. Vad innebär Arbetsmiljöverket för din arbetsgivare?

Hur anmäler man sin chef?

Om du tipsar Arbetsmiljöverket om missförhållanden på jobbet kan en nitisk chef genom offentlighetsprincipen hitta vem som slagit larm. Vill du vara säker på att förbli anonym bör du därför använda det som kallas en arbetstagares anmälan.

Kan man anmäla en arbetsplats?

Du kan tipsa oss om arbetsmiljön inte är bra på din egen arbetsplats eller någon annan arbetsplats.

Vart finns Arbetsmiljöverket?

Stockholms, Södermanlands, Östergötlands och Gotlands län. Regionkontor: Stockholm. Filialkontor: Linköping.

Vart anmäler man kränkning?

Den som har gjort sig skyldig till ett brott kan dömas till ett straff och/eller bli skyldig att betala skadestånd. Om du till exempel blivit kränkt, sexuellt ofredad, trakasserad eller utsatt för våld av en privatperson, kan du anmäla det till polisen. Vi akuta hot ring alltid 112!

Vilka orsaker det kan finnas till att arbetsmiljön på en arbetsplats är dålig?

Det kan till exempel handla om att ljuset måste vara rätt för att du ska kunna jobba bra, eller att det finns risk för att du ramlar eller gör illa dig på en maskin. De andra delarna är den psykiska och den sociala.

Får man jobba själv på en arbetsplats?

Ensamarbete är inte tillåtet om det bedöms vara riskfyllt. Om det inte går att undvika ensamarbete, ska arbetsgivaren göra en risk- och säkerhetsanalys. Risk- och säkerhetsanalysen är underlag för att bedöma om ensamarbete är lämpligt.

Hur kan du påverka arbetsmiljön på en arbetsplats?

Flera sätt att påverka arbetsmiljön Som arbetstagare kan du påverka den gemensamma arbetsmiljön på flera sätt. Lyft arbetsmiljöfrågor med dina arbetskamrater och låt det bli en naturlig del av er vardag. Ju bättre samordnade ni är, desto större är förutsättningarna att lyckas.

Vad innebär Arbetsmiljöverket för din arbetsgivare?

Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också kunna undvika riskerna. Arbetsgivaren har alltid ansvaret men kan fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet.