:

Kan man anmäla kommunen?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man anmäla kommunen?
  2. Hur kan man anmäla Migrationsverket?
  3. Hur anmäler man staten?
  4. Kan man anmäla soc?
  5. Hur kan man överklaga Migrationsverket?
  6. Hur anmäler man polis för tjänstefel?

Kan man anmäla kommunen?

Det är möjligt att anmäla: statliga myndigheter (inklusive domstolar), kommunala och landstingskommunala myndigheter, tjänstemän vid statliga, kommunala och landstingskommunala myndigheter, andra som är anförtrodda myndighetsutövning.

Hur kan man anmäla Migrationsverket?

Enklast är om du vänder dig direkt till myndigheten, i detta fall Migrationsverket, och gör en anonym anmälan. Kontaktuppgifter till dem hittar du HÄR. Du kan då lämna information i ett pågående ärende, så får de själva ta ställning till hur de går vidare.

Hur anmäler man staten?

Stämma staten för brott mot de grundläggande rättigheterna

  1. Om du anser att staten har begått en brottslig handling ska du i första hand anmäla det till polis (här).
  2. Om du har blivit felbehandlad av en myndighet kan du vända dig till justitieombudsmannen (JO) (här) eller till justitiekanslern (JK) (här).

Kan man anmäla soc?

Om du ska anmäla brister eller missförhållanden eller lämna synpunkter om verksamheter kan du göra det via vår e-tjänst. Du kan även göra en anmälan via pappersblankett. Skicka blanketten till den regionala tillsynsavdelning hos IVO som ansvarar för det län där händelsen inträffat.

Hur kan man överklaga Migrationsverket?

Om du vill överklaga Migrationsverkets beslut ska du skriva ett brev där du berättar vilket beslut som du vill att Migrationsverket ska ändra på, och varför. Skicka med dokument eller andra bevis som stödjer det du berättar, helst i original. I ditt överklagande ska du skriva dina personuppgifter och ditt ärendenummer.

Hur anmäler man polis för tjänstefel?

Om du känner att din son har blivit felaktigt behandlad av polisen kan du anmäla det. Polisen är en myndighet som står under tillsyn. Du kan då gå till närmaste polisstation och anmäla händelsen eller ringa till polisen på telefonnummer 114 14.