:

Vart anmäler man frånvaro?

Innehållsförteckning:

 1. Vart anmäler man frånvaro?
 2. Hur anmäler man frånvaro på Skola24?
 3. Hur många procent ogiltig frånvaro får man ha?
 4. Hur kan jag se min frånvaro?
 5. Hur anmäler man frånvaro skola?
 6. Hur kollar man frånvaro på Skola24?
 7. Hur mycket ogiltig frånvaro får man ha?
 8. Hur många procent frånvaro CSN 2020?

Vart anmäler man frånvaro?

Om en elev är frånvarande under en längre tid eller vid upprepade tillfällen ska skolan utreda vad frånvaron beror på. Det är då viktigt att skolan för en dialog med elevens vårdnadshavare kring elevens frånvaro. I vissa fall behöver skolan ta kontakt med elevens hemkommun för att komma till rätta med elevens frånvaro.

Hur anmäler man frånvaro på Skola24?

Med ett konto i Skola24 kan du:

 1. anmäla frånvaro direkt via Skola24 webbplats ale.skola24.se. ...
 2. se ditt barns frånvaro.
 3. meddela skolan att du har sett ditt barns frånvaro.
 4. frånvaroanmäla direkt via webben eller mobilappen.
 5. se ditt barns schema.
 6. få en sms-avisering när ditt barn har ogiltig frånvaro (årskurs 1–9).

Hur många procent ogiltig frånvaro får man ha?

Riktlinjen är att skolan ska ha sett ett mönster av upprepad frånvaro innan ni skickar en rapport till CSN. Det innebär att frånvaron uppgår till minst fyra timmar under en 30- dagarsperiod och att frånvaron skett vid upprepade tillfällen.

Hur kan jag se min frånvaro?

Frånvarobevakning är en prenumeration av en rapport som visar frånvaro över viss procent eller antal frånvarande dagar i sträck. Flera olika roller i systemet kan prenumerera på rapporten, exempelvis rektor och vårdnadshavare.

Hur anmäler man frånvaro skola?

När ditt barn är sjukt ska du anmäla frånvaro till skolan. Vill du att ditt barn ska vara ledigt ska du ansöka om det i förväg hos skolans rektor. När ditt barn är sjukt ska du kontakta skolan och meddela att barnet är frånvarande. Du kan till exempel använda en app eller skicka ett sms, enligt skolans rutiner.

Hur kollar man frånvaro på Skola24?

Webbplatsen Skola24 Gå till Skola24s webbplats. och välj “e-legitimation” för att logga in. På webbplatsen kan du se barnets schema och frånvarohistorik.

Hur mycket ogiltig frånvaro får man ha?

Om du är borta vid upprepade tillfällen utan att skolan har godkänt det, ska skolan rapportera det till CSN som skolk. Om du har sammanlagt fyra timmars ogiltig frånvaro under en månad kan det påverka ditt studiebidrag.

Hur många procent frånvaro CSN 2020?

Under läsåret 2020/2021 fick 22 200 (6,4 procent) av Sveriges cirka 347 000 gymnasieelever studiebidraget indraget på grund av skolk. Motsvarande siffra för de föregående läsåren var 8,0 respektive 8,7 procent.