:

Var anmäler man en rektor?

Innehållsförteckning:

  1. Var anmäler man en rektor?
  2. Vem anmäler man skolan till?
  3. Kan man avsätta en rektor?
  4. Vem är chef över en rektor?
  5. Var anmäler man en förskola?
  6. Var anmäler jag skolan?
  7. Var anmäler man förskola?
  8. Hur är det att jobba som rektor?
  9. Vem är chef över förskolechefen?

Var anmäler man en rektor?

Skolan kan ni anmäla till Skolinspektionen och rektorn kan ni anmäla för tjänstefel till polismyndigheten genom att besöka en polisstation eller ringa 114 14.

Vem anmäler man skolan till?

Vänd dig till skolhuvudmannens klagomålshantering Huvudmannen är kommunen eller den som driver en fristående skola. Det är huvudmannen som är ansvarig för att barn och elever får en bra undervisning och känner sig trygga i skolan. Huvudmannen måste ta emot och utreda klagomål.

Kan man avsätta en rektor?

Rektorn får delegera beslut som en rektor får delegera till en sådan lokal styrelse enligt skollagen. Men det gäller inte beslut som rör enskilda barn eller elever. Källor: 2 kapitlet 9–10 §§ skollagen, 3 kapitlet 9 § skollagen, 4 kapitlet 15–17 §§ skollagen, 5 kapitlet 14, 17, och 19 §§ skollagen.

Vem är chef över en rektor?

Verksamhetschefen är rektorns chef och huvudmannens representant den dagliga verksamheten.

Var anmäler man en förskola?

Om du vill anmäla missförhållanden på förskolan, kränkningar, brister i undervisningen eller ärenden som rör särskilt stöd kan du anmäla detta till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.

Var anmäler jag skolan?

Den som vill anmäla en lärare eller förskollärare gör det till Skolinspektionen. Det är bara Skolinspektionen som kan anmäla ärendet vidare till LAN.

Var anmäler man förskola?

Om du vill anmäla missförhållanden på förskolan, kränkningar, brister i undervisningen eller ärenden som rör särskilt stöd kan du anmäla detta till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.

Hur är det att jobba som rektor?

Som skolledare har man ledningsansvaret i skolan eller inom ett utbildningsområde. Rektorer / skolledare ansvarar bland annat för skolans utveckling och ekonomi. Som rektor leder man och planerar arbetet i skolan. ... Rektor är den som är chef för lärarna och för alla andra som arbetar i skolan.

Vem är chef över förskolechefen?

Enligt skollagen är rektorn och förskolechefen ansvarig för sin inre organisation. Där ryms sådant som pedagogik, hur lärarna lär ut, elevsammansättning och klasstorlek. Ansvaret för personal och ekonomi vilar däremot på huvudmannen och när det gäller de kommunala verksamheterna faller det under kommunallagen.