:

Hur anmäla föräldrapenning?

Innehållsförteckning:

  1. Hur anmäla föräldrapenning?
  2. Vad krävs för att få föräldrapenning?
  3. Vad gäller reglerna för föräldraledighet?
  4. Hur länge kan man vara föräldraledig?
  5. Hur kan man maximera din föräldraledighet?
  6. När ska du bevilja din rätt till föräldraledighet?

Hur anmäla föräldrapenning?

Ansök om föräldrapenning Du ansöker på Mina sidor. Om du inte kan logga in på Mina sidor ska du ringa till kundcenter på 0771-524 524 och beställa en pappersblankett för att kunna ansöka om föräldrapenning.

Vad krävs för att få föräldrapenning?

För att få föräldrapenning på sjukpenningnivå måste du ha haft en årsinkomst på minst 82 300 kronor i minst 240 dagar i följd före den beräknade förlossningen. Du behöver inte ha arbetat på samma arbetsplats eller ha haft samma inkomst hela tiden, utan det är antalet dagar med inkomst som är det viktiga.

Vad gäller reglerna för föräldraledighet?

  • Regler för föräldraledighet. Som pappa har du rätt att vara föräldraledig i samband med förlossningen och du har enligt reglerna även rätt att vara pappaledig halva tiden. Totalt har föräldrarna rätt att vara lediga 480 dagar, vilket innebär att vardera föräldern har 240 dagar.

Hur länge kan man vara föräldraledig?

  • Hur länge kan man vara föräldraledig? Som förälder har du rätt att ta ut föräldraledighet fram till dess att ditt barn är 8 år gammalt. Reglerna för hur länge du kan vara ledig skiljer sig åt beroende på barnets ålder. Föräldraledighet om barnet är under 18 månader

Hur kan man maximera din föräldraledighet?

  • Maximera din föräldraledighet. När man är föräldraledig så har man rätt att vara ledig vardera 240 betalda dagar, eller 480 dagar om du är ensam. Du kan dock dryga ut din ledighet genost ta obetalda dagar om man kan klara sig utan ekonomisk ersättning.

När ska du bevilja din rätt till föräldraledighet?

  • Om du vill utnyttja din rätt till föräldraledighet ska du anmäla det till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början eller om så inte kan ske, så snart som möjligt. Arbetsgivaren behöver inte bevilja din föräldraledighet utan det räcker med att du meddelar att du ska vara föräldraledig. Det kan du förslagsvis göra genom att skriva ...