:

Hur gör jag för att anmäla Försäkringskassan?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör jag för att anmäla Försäkringskassan?
 2. Kan man anmäla bidragsfusk anonymt?
 3. Vad räknas som bidragsbrott?
 4. Hur anmäla en kommun?
 5. Hur skriver man omprövning till försäkringskassan?

Hur gör jag för att anmäla Försäkringskassan?

Vill du klaga på ett enskilt beslut ska du vända dig till den myndighet som fattat beslutet, till exempel Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten. Om du vill begära omprövning måste du skicka in din begäran inom en viss tid efter det att du tagit del av beslutet.

Kan man anmäla bidragsfusk anonymt?

Du kan anmäla via mail eller telefon eller vanlig post. Du har rätt att vara anonym när du anmäler men då ska du inte tala om vem du är, var du bor eller vilken relation du har till den du anmäler.

Vad räknas som bidragsbrott?

Den som lämnar oriktiga uppgifter och därmed orsakar risk för att en ekonomisk förmån felaktigt betalas ut, eller betalas ut med ett för högt belopp, kan begå ett brott mot bidragsbrottslagen.

Hur anmäla en kommun?

med post, fax eller e-post, bör den innehålla:

 1. Vem klagomålet riktar sig mot, dvs. ...
 2. En kort beskrivning av ärendet eller händelsen.
 3. Det agerande som man anser vara felaktigt och motivering till varför man anser att myndigheten och/eller tjänstemannen har agerat felaktigt.
 4. När händelsen inträffade.

Hur skriver man omprövning till försäkringskassan?

Så här gör du för att överklaga vårt omprövningsbeslut

 1. Skriv ett brev där du anger vilket beslut det gäller, hur du vill att beslutet ändras och varför. Ange också ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer.
 2. Skicka ditt överklagande till omprövningsenheten, adressen framgår av omprövningsbeslutet.