:

Hur man gör en grusgång?

Innehållsförteckning:

  1. Hur man gör en grusgång?
  2. Hur anlägger man en grusparkering?
  3. Vilken Grusstorlek?
  4. Vilken storlek på gruset?
  5. Vilken sorts grus till Grusgång?

Hur man gör en grusgång?

anlägger du en grusgång:

  1. Gräv bort all matjord, det brukar räcka med ca 10–15 cm.
  2. Lägg på en markduk, en s k geotextilduk, för att gruset inte ska sjunka ner i underlaget. (Viktigt att duken är genomsläpplig, det går inte att använda en plastpresenning.)
  3. Lägg på krossgrus.

Hur anlägger man en grusparkering?

Du behöver nämligen gräva ur marken där gruset ska ligga, det vill säga schakta. En uppfart av grus består vanligen av tre lager för att kunna garantera stabilitet. Det betyder att du bör gräva minst 15 centimeter djupt, detta för att undvika exempelvis tjälskjutning.

Vilken Grusstorlek?

Det är dags för det första lagret med sten som är av makadam med grovleken 16/32. Detta kallas bärlager och bör vara 5–15 cm tjockt beroende på gångens användningsområde. Bärlagret är till för bärigheten men ger även en dränerande effekt när gången utsätts för regn eller smältsnö.

Vilken storlek på gruset?

Grus delas upp i kornstorleksklasserna fingrus 2-6,3 mm, mellangrus 6,3-20 mm och grovgrus 20-63 mm. Genom siktning av naturgrus i såll delas materialet upp i olika tekniska kvaliteter. 0-8 mm betecknas som fingrus, 5-64 mm som singel, 0-70 mm som bärlagergrus och 0-300 mm (osiktat) som fyllnadsgrus.

Vilken sorts grus till Grusgång?

Här kan du välja mellan olika storlekar och sorter, men det vanligaste är natursingel av storlekar 8/12 eller 4/8. För att det ska vara behagligt och funktionellt är det rekommenderat att lagret är cirka 3 cm djupt.