:

Hur anlägga markbädd?

Innehållsförteckning:

 1. Hur anlägga markbädd?
 2. Hur stor infiltration behövs?
 3. Hur stor ska en markbädd vara?
 4. Vad kostar det att göra om en markbädd?
 5. Vad är en Infiltrationsbrunn?
 6. Vilka steg ingår vanligtvis i ett enskilt avlopp?
 7. Vad är en infiltrationsbädd?
 8. Vad är en infiltrationsanläggning?
 9. Vad krävs för infiltration av avloppsvatten?

Hur anlägga markbädd?

Man bygger markbädden tät genom att lägga ett geomembran som är en stark gummiduk i botten sen viker man upp duken på väggarna så har man skapat en damm / pool för ditt avloppsvatten.

Hur stor infiltration behövs?

För ett hushåll med WC samt BDT avlopp krävs oftast ≥ 2 m3 våtvolym och för ett hushåll med enbart BDT-avlopp ≥ 1 m3. Om kemisk fällning sker i slamavskiljaren krävs större våtvolym, minst 3 m3 per hushåll och helst 1m3 per person.

Hur stor ska en markbädd vara?

Från en tät markbädd (se nedan) till en vattentäkt bör det vara minst 20 m. Hur stor yta som krävs för en markbädd beror på hur många avloppsanläggningen är tänkt att betjäna. För ett normalhushåll med max 5 personer krävs en yta på minst 20 m2.

Vad kostar det att göra om en markbädd?

Man kan räkna med att priset landar mellan 20 000kr till 250 000kr beroende på vem som utför arbetet och vilken anläggning du behöver. Det är skillnad om du har Normal eller Hög skyddsnivå. Vilka markförhållanden du har påverkar också priset.

Vad är en Infiltrationsbrunn?

Infiltration kan liknas vid naturens egen reningsmetod, som oftast är den effektivaste vid lokal avloppsrening. Ett traditionellt infiltrationssystem består av slamavskiljare och fördelningsbrunn där flödet delas upp till spridarrör på ett lager av tvättad sten ovanpå infiltrationsytan.

Vilka steg ingår vanligtvis i ett enskilt avlopp?

De flesta enskilda avlopp är uppbyggda i två steg, slamavskiljning och efterföljande rening. För slamavskiljning används normalt en trekammarbrunn. Den efterföljande reningen utgörs vanligtvis av någon form av infiltration eller markbädd.

Vad är en infiltrationsbädd?

 • Infiltrationsbädd. En infiltrationsbädd är ett bra sätt att ta hand om BDT-vatten men marken måste kunna släppa igenom, ta emot och leda bort vattnet. En infiltration som bara tar emot BDT-vatten kan vara något mindre än en som även tar emot avfall från toaletten. Läs mer om infiltrationsbäddar här.

Vad är en infiltrationsanläggning?

 • Infiltration. I en infiltrationsanläggning renas vattnet genom att det rinner genom naturliga jordlager och sprids via marken till grundvattnet. I marken sker naturlig rening av vattnet genom biologiska, fysikaliska och kemiska processer.

Vad krävs för infiltration av avloppsvatten?

 • Med enbart infiltration finns ingen möjlighet till kretslopp av närsalter från avloppsvattnet. Drift och skötsel. En infiltrationsanläggning kräver mycket lite tillsyn och skötsel. ... För rening av BDT-vatten räcker en tvåkammarbrunn. När WC är anslutet krävs trekammarbrunn.