:

Kan man anmäla en vårdcentral?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man anmäla en vårdcentral?
  2. Vart anmäla Vårdskada?
  3. Hur ska vårdskador rapporteras?
  4. Hur går en lex Maria till?
  5. Kan privatpersoner anmäla till IVO?
  6. Vilka åtgärder ska vidtas om man misstänker att en patient drabbats av en vårdskada?
  7. Vad gäller om en patient i samband med hälso och sjukvård drabbas av en allvarlig vårdskada?

Kan man anmäla en vårdcentral?

Lämna synpunkter eller klagomål Kontakta den mottagning eller verksamhet där du fick vård eller behandling. Du kan också kontakta patientnämnden i din region. Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, men först ska du ha kontaktat verksamheten där du fick vård eller patientnämnden.

Vart anmäla Vårdskada?

Vårdgivaren ska utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria.

Hur ska vårdskador rapporteras?

Rutin vid anmälan enligt lex Maria Hälso- och sjukvårdspersonal ska rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren. Om vårdskadan är allvarlig har vårdgivaren en skyldighet att snarast utreda och anmäla den till IVO.

Hur går en lex Maria till?

Lex Maria innebär att vårdgivaren enligt lag är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för en risk att drabbas av allvarlig vårdskada.

Kan privatpersoner anmäla till IVO?

Ett tillsynsärende hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kan inledas på olika sätt. En privatperson kan göra en anmälan, till exempel efter att ha utsatts för en skada i hälso- och sjukvården eller upplevt brister inom socialtjänsten eller LSS.

Vilka åtgärder ska vidtas om man misstänker att en patient drabbats av en vårdskada?

Anmäl allvarlig vårdskada till IVO Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO enligt lex Maria. Anmälan ska göras snarast efter det att händelsen har inträffat. Utredningen ska lämnas in i samband med anmälan eller snarast därefter.

Vad gäller om en patient i samband med hälso och sjukvård drabbas av en allvarlig vårdskada?

Om en händelse har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Syftet är att IVO ska få vetskap om allvarliga risker i hälso- och sjukvården och sprida kunskap om dessa risker till vårdgivare och berörda myndigheter.