:

Hur granskar man en källa?

Innehållsförteckning:

 1. Hur granskar man en källa?
 2. Hur gör man en bra källkritisk analys?
 3. Vad kan man räkna till pålitliga källor?
 4. Har man som källa?
 5. Vilka frågor är viktigt att tänka på när du granskar en källa?
 6. Hur skriver man en källkritisk reflektion?
 7. Vad undersöker du i Tendenskriteriet?
 8. Vad är källkritik och vad kan man räkna till pålitliga källor?
 9. Vad menas med källkritisk granskning Hur säkerställer du att en källa är tillförlitlig?

Hur granskar man en källa?

Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier:

 1. Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? ...
 2. Tid = När upprättades källan? ...
 3. Beroende = Är källan fristående eller hör den ihop med/bygger på andra källor? ...
 4. Tendens = Finns det värderingar i informationen? ...
 5. Vem? ...
 6. Vem? ...
 7. Vad? ...
 8. Varför?

Hur gör man en bra källkritisk analys?

Här är några tips på hur du kan använda källkritisk granskning.

 1. Avsändare och budskap. Ta reda på så mycket som möjligt om upphovspersonen eller utgivaren. ...
 2. Sök källans ursprung. ...
 3. Är källan äkta? ...
 4. Vilket budskap har källan? ...
 5. Hur ser källan ut? ...
 6. När tillkom källan? ...
 7. Går bilden att lita på? ...
 8. Tror du på källan?

Vad kan man räkna till pålitliga källor?

Man kan söka sin egen information och sina egna källor....För att skilja bra från tvivelaktig information kan man kontrollera källans trovärdighet, tillförlitlighet, rimlighet och referenser genom att fundera på följande frågor:

 • Vem är avsändaren? ...
 • Varifrån kommer bilderna? ...
 • Vilka val har gjorts?

Har man som källa?

Kriterierna innebär att man frågar sig vem som är upphovsperson till källan (vilken kunskap personen har), när källan tillkom, varför (om personen är neutral), och om uppgifterna kan kontrolleras och samstämmer med andra oberoende källor.

Vilka frågor är viktigt att tänka på när du granskar en källa?

Oavsett vilken källa det rör sig om är det viktigt att du granskar den kritiskt och värderar dess relevans för ditt ämne....Källkritiska frågor

 • Vem är upphovsperson? ...
 • Vilket syfte har innehållet? ...
 • För vem är materialet skrivet? ...
 • Hur aktuell är informationen? ...
 • Hur trovärdigt är innehållet?

Hur skriver man en källkritisk reflektion?

Man frågar sig vem som är upphovsperson till källan, när källan tillkom, varför och om uppgifterna kan kontrolleras och stämmer med andra oberoende källor. När man skriver en uppsats och använder sig av källkritik bör man kunna ifrågasätta de källor man använder med sakliga argument.

Vad undersöker du i Tendenskriteriet?

Tendenskriteriet, där man bedömer upphovspersonens intresse av att påverka opinioner i en bestämd riktning. Detta innefattar även urvalskriteriet, där man bedömer upphovspersonens val av källor och deras tendens, inklusive en bedömning av vilka källor som saknas som eventuellt skulle kunna förändra utsagan.

Vad är källkritik och vad kan man räkna till pålitliga källor?

Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla. ... När man skriver en uppsats och använder sig av källkritik bör man kunna ifrågasätta de källor man använder med sakliga argument.

Vad menas med källkritisk granskning Hur säkerställer du att en källa är tillförlitlig?

Källkritik är en kritisk granskning av källmaterial och en bedömning av dess trovärdighet. ... Ett källkritiskt förhållningssätt innebär att man vågar ifrågasätta påståenden i källor, och alltid frågar sig vem som skrivit texten (vilken kunskap personen har) och varför.