:

Hur tar man reda på sitt kontonummer Swedbank?

Innehållsförteckning:

  1. Hur tar man reda på sitt kontonummer Swedbank?
  2. Vart kan jag se mitt kontonummer Nordea?
  3. Hur fyller man i kontonummer Sparbanken?
  4. Hur fyller jag i kontonummer till Skandiabanken?
  5. Hur skriver man in Nordea kontonummer på Swedbank?
  6. Hur ser man sitt kontonummer Länsförsäkringar?
  7. Hur skriver man sitt bank kontonummer?
  8. Vad är ett clearingnummer Swedbank?

Hur tar man reda på sitt kontonummer Swedbank?

Swedbank. 5 siffrigt clearingnummer som börjar med 8. Följs av kontonummer om 6, 8 eller 10 siffror (ex 01110). Om det är färre än 10 siffror i kontonumret – fyll på med nollor efter (femsiffriga) clearingnumret.

Vart kan jag se mitt kontonummer Nordea?

Om du har ett 11-siffrigt kontonummer i Nordea är clearingnumret alltid de fyra första siffrorna i kontonumret. Om ditt kontonummer består av ditt personnummer (10-siffrigt) använder du 3300 som clearingnummer.

Hur fyller man i kontonummer Sparbanken?

Hur du ska skriva ditt kontonummer är beroende av om kontonumret börjar på en 7 eller en 8. Ange då totalt 11 siffror. Ange totalt 15 siffror (femsiffrigt clearingnummer plus kontonummer). Om det blir färre än 15 siffror; fyll på med nollor framför kontonumret.

Hur fyller jag i kontonummer till Skandiabanken?

Ett svenskt bankkontonummer består alltid av clearingnummer (fyra siffror) och ett kontonummer....Bankernas kontonummer. och clearingnummer.

BankClearing- nummerserieMax antal siffror i kontonummer (exkl. clearingnr)
SEB 7
Skandiabanken AB7
Sparbanken Syd10*

Hur skriver man in Nordea kontonummer på Swedbank?

När du ska föra över pengar till Swedbank och clearingnumret börjar på 8 anger du det femsiffriga clearingnumret och därefter kontonummer, totalt 15 siffror. Ange inga streck (-) eller punkter (.) Om kontonumret har färre siffror fyller du på med nollor mellan clearingnumret och kontonumret.

Hur ser man sitt kontonummer Länsförsäkringar?

Du hittar enkelt ditt kontonummer under Konton när du loggar in på Mina sidor eller i appen. De fyra första siffrorna i ditt kontonummer är ditt clearingnummer.

Hur skriver man sitt bank kontonummer?

Hur du ska skriva ditt kontonummer är beroende av om kontonumret börjar på en 7 eller en 8. Ange då totalt 11 siffror. Ange totalt 15 siffror (femsiffrigt clearingnummer plus kontonummer). Om det blir färre än 15 siffror; fyll på med nollor framför kontonumret.

Vad är ett clearingnummer Swedbank?

Swedbank clearingnummer Clearingnummer i Swedbank och sparbankerna kan ha fyra eller fem siffror. De clearingnummer som härstammar från Föreningsbanken börjar på 7 och är fyrsiffriga medan övriga clearingnummer i Swedbank och sparbankerna börjar på 8 och är femsiffriga.