:

Hur anger man källor i referat?

Innehållsförteckning:

  1. Hur anger man källor i referat?
  2. Hur skriver man en bok som källa?
  3. Hur skriver man källa i källa?
  4. Vad behöver man Källhänvisa?
  5. Var i referatet ska källhänvisningen stå?
  6. Hur refererar man till ett referat?
  7. Vilka är de källkritiska kriterierna?
  8. Hur refererar man till Andrahandskällor?

Hur anger man källor i referat?

Ange källan nederst i din text enligt: Vem som har skrivit artikeln, titel på artikeln inom citationstecken, tidningens namn och datum då artikeln publicerades. Ex: Schulman, Alex ”Vi måste hitta på ord som svenskan saknar”, Aftonbladet, 2016-01- 24. Stryk under stödord i din text som återger det viktigaste i texten.

Hur skriver man en bok som källa?

När du använder information från en bok så slår man upp titelsidan som brukar ligga som första sida efter pärmen. Det som ska vara med i källförteckningen är bokens författare, tryckår, titel på boken samt förlag och förlagsort .

Hur skriver man källa i källa?

Källorna skrivs i alfabetisk ordning enligt författarens efternamn. Läsaren måste kunna hitta källan i källförteckningen utgående från namnet som anges i texten. Därför måste källhänvisningen i texten börja på exakt samma sätt som i källförteckningen.

Vad behöver man Källhänvisa?

Källhänvisningar använder man för att visa varifrån man har hämtat sina uppgifter. Det ska tydligt framgå när det du skriver inte är dina egna tankar och läsaren av din text ska enkelt kunna leta upp texten du hänvisat till om han eller hon själv vill läsa den.

Var i referatet ska källhänvisningen stå?

I första stycket ska referatets ämne och källhänvisning stå, så att läsaren ska kunna leta upp originaltexten utan problem. Författarnamn måste alltid finnas med (om texten har en författare). Om texten är publicerad i en tidning måste tidningsnamn och nummer (datum) skrivas.

Hur refererar man till ett referat?

Referensen skrivs inom en parentes som du placerar så att det blir tydligt vem som säger vad, alltså efter ett referat eller citat i texten. Läsaren ska också kunna urskilja vad som ingår i ett referat och vad som är dina egna reflektioner. I referensen i den löpande texten ska du endast ha kort information om källan.

Vilka är de källkritiska kriterierna?

För att ta reda på om en källa är trovärdig måste vi systematiskt ställa frågor om källans innehåll, upphov och syfte. Hur ska vi använda källan? Vi måste också utöver detta ta reda på om källan är relevant för vårt syfte. ... Det kan betyda att källor där informationen inte direkt är källkritiskt trovärdig, t.

Hur refererar man till Andrahandskällor?

Om du vill referera till andrahandskällan anges enligt APA i texten ursprungskällans författare och publiceringsår (om det är känt) samt citeringen till andrahandskällan (det verk som man tagit del av). I referenslistan anges andrahandskällan.