:

Hur börjar multipel skleros?

Innehållsförteckning:

  1. Hur börjar multipel skleros?
  2. Varför får man Multipel skleros?
  3. Är det farligt med MS?
  4. Vad händer i nervcellen vid MS?
  5. Hur påverkas hjärnan av MS?
  6. Vilka prov för att se om MS?
  7. När insjuknar man i MS?

Hur börjar multipel skleros?

I början av sjukdomen är det vanligt att symtom från olika delar av det centrala nervsystemet kommer och går i form av skov. Efterhand övergår sjukdomen ofta, men inte alltid, i en sekundärprogressiv fas med successiv försämring. Mindre vanligt är att MS börjar som primärprogressiv utan skov.

Varför får man Multipel skleros?

Orsaker till multipel skleros (MS) Forskarna vet inte vad som orsakar MS, men tror på en kombination av miljö och genetiska faktorer. Ärftligheten vid MS är låg (ca 2 procent) och man har inte hittat några avvikande gener som direkt förklarar MS. Det finns inget som talar för att MS är smittsam.

Är det farligt med MS?

MS ger återkommande inflammationer som angriper isoleringsskiktet runt nervtrådarna. Detta gör att impulserna i nerverna inte leds fram på normalt sätt. I de flesta fall leder den till rörelsehindrande handikapp. Ibland med komplikationer som leder till döden.

Vad händer i nervcellen vid MS?

Vid MS attackerar delar av immunsystemet de egna friska cellerna i CNS, helt utan anledning. Det är den här reaktionen som skadar fettskidan, myelinet, som omger nervcellerna. Varför ger skador på myelinet symtom? Myelinskidorna gör att signalerna transporteras mellan nervcellerna.

Hur påverkas hjärnan av MS?

Som nämnt påverkas hjärnan och ryggmärgen, det centrala nervsystemet, av sjukdomen MS. Det som händer är att det uppstår inflammationer och ärr på nervtrådarna. Detta i sin tur gör att de impulser som måste komma fram för att det centrala nervsystemet ska fungera, inte gör det.

Vilka prov för att se om MS?

Få diagnos vid multipel skleros (MS) Det finns inget enkelt test som visarMS. En neurolog ställer diagnosen med hjälp av flera kriterier och prov; sjukdomshistorien, symtom, neurologisk undersökning, magnetkamera och ryggvätskeprov.

När insjuknar man i MS?

I Sverige är MS den vanligaste sjukdomsorsaken till rörelsehinder hos unga människor. Varje år insjuknar minst cirka 600-650 personer i MS. I dag finns cirka17 500 personer med MS i Sverige. De flesta insjuknar mellan 10–60 års ålder (vanligtvis 20–40 år) och kvinnor drabbas i dubbelt så hög utsträckning som män.