:

Vem privatiserade apoteket?

Innehållsförteckning:

  1. Vem privatiserade apoteket?
  2. Vilka äger apoteket?
  3. Vad innebar omregleringen av apoteksmarknaden 2009?
  4. Vilka apotek är störst?
  5. Är Apoteket en myndighet?

Vem privatiserade apoteket?

Det statliga apoteksmonopol som infördes 1970 avskaffades , vilket gjorde det möjligt för privata aktörer att bedriva apoteksverksamhet i Sverige.

Vilka äger apoteket?

Swedish Government Offices Apoteket/Parent organizations

Vad innebar omregleringen av apoteksmarknaden 2009?

Apotekets monopol ersätts av ett system där den som får tillstånd av Läkemedelsverket får driva apotek. Apoteket AB:s ensamrätt att bedriva detaljhandel med vissa läkemedel och varor upphör därmed. Syftet är att öka företagandet och ge konsumenterna ökad tillgänglighet till läkemedel.

Vilka apotek är störst?

Vilka aktörer är statliga? Gamla statliga Apoteket AB är fortfarande den största aktören på den svenska apoteksmarknaden. Det är den enda kedjan som är helt och hållet ägd av staten. Vid omregleringen placerades 150 av apoteken inom Apoteksgruppen för att underlätta för småföretagare som ville driva sina egna apotek.

Är Apoteket en myndighet?

Apoteket erbjuder produkter och tjänster inom läkemedels- och hälsoområdet. Apoteket kvarstår som en central aktör i statlig ägo på apoteksmarknaden med en verksamhet som ska bedrivas på sådant sätt att en god läkemedelsförsörjning i Sverige främjas. ...