:

Hur mycket kostar 1 hektar skogsmark?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket kostar 1 hektar skogsmark?
 2. Vad kostar skogsmark i Skåne?
 3. Vad kostar skogsmark i Värmland?
 4. Hur mycket är skog värd?
 5. Vad kostar skogsmark i Västernorrland?
 6. Hur mycket är 30 hektar?
 7. Vad kostar produktiv skogsmark?
 8. Hur mycket pengar får man för ett träd?
 9. Vad kostar skog i Finland?
 10. Hur värderar man en skogsfastighet?

Hur mycket kostar 1 hektar skogsmark?

Priset per hektar

LandsdelKronor per hektar
Södra Norrland33849
Svealand55865
Götaland84179
Hela landet56295

Vad kostar skogsmark i Skåne?

Längst ner i Södra Sverige har priset på skogsmark stigit rejält under året. I Blekinge, Halland och Skåne är genomsnittspriset nu 742 kr/m³sk och i Jönköping, Kalmar och Kronoberg är genomsnittspriset 719 kr/m³sk vilket motsvarar uppgångar om 9,8 respektive 11,5 procent.

Vad kostar skogsmark i Värmland?

Vi brukar räkna på att jakten är värd cirka 100 kr per hektar och år och kanske lite mer i södra Sverige. Det motsvarar cirka 4 000 kronor per hektar vid köpetillfället, om man räknar med en ränta på 2,5 procent.

Hur mycket är skog värd?

Priset varierar så mycket beroende på hur skogen ser ut. Exempelvis kan enbart virkesvärdet för avverkningsmogen skog variera mellan ca 20 000 kr och 200 000 kr per hektar beroende på trädslag, volymer m.m. Oftast är priset högre än enbart virkesvärdet eftersom det finns andra värden i att äga skog också.

Vad kostar skogsmark i Västernorrland?

Prisnivån för helåret 2019 landar på nivåer likt 2018. LRF Konsults statistik visar en viss uppgång i Norr- och Västerbottens kustland med 1,9 procent till 310 kr/m³sk och en mindre nedgång om 1,7 procent i Jämtland och Västernorrland där genomsnittspriset var 289 kr/m³sk.

Hur mycket är 30 hektar?

Hektar till Kvadratmeter tabell

HektarKvadratmeter
30 ha300000.00
31 ha310000.00
32 ha320000.00
33 ha330000.00

Vad kostar produktiv skogsmark?

Hösten 2021 uppgav mäklarföretaget Ludwig & Co ett genomsnittspris på 126 000 kronor per hektar i södra Sverige, 84 000 kronor per hektar i mellersta Sverige och 30 000 kronor per hektar i norr. I norra Sverige är det längre transporter till industrin, skogen växer långsammare och det finns mindre köpkraft.

Hur mycket pengar får man för ett träd?

Genomsnittliga virkespriser fritt bilväg, 3:e kvartalet 2021

NordMellan
Sågtimmer tall460486
Sågtimmer gran437485
Massaved tall292260
Massaved gran288259

Vad kostar skog i Finland?

Exempelvis i Egentliga Finland steg medianpriset med 16 procent jämfört med året innan och i Egentliga Tavastland sjönk priset med 18 procent. Dyrast var skog i Nyland, där medianpriset var 5.300 euro per hektar, och billigast i Lappland, 880 euro per hektar.

Hur värderar man en skogsfastighet?

Vid värderingar av skogsfastigheter brukar man ofta prata om tre värden; taxeringsvärde, avkastningsvärde och marknadsvärde:

 1. Taxeringsvärdet beräknas av Skatteverket och ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet. ...
 2. Avkastningsvärdet är det diskonterade nuvärdet av skogens framtida intäkter och kostnader.