:

Hur kommer det sig att Danmark äger Grönland?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kommer det sig att Danmark äger Grönland?
 2. Hur kallt kan det bli på Grönland?
 3. Hur många bor det på Grönland?
 4. Vilket land äger Grönland?
 5. Hur kommer det sig att Grönland har obligatorisk Danskundervisning?
 6. Hur kan Grönland vara danskt?
 7. Hur kallt är det på Grönland på vintern?
 8. Vilket klimat råder på Grönland?
 9. Hur ser man ut på Grönland?
 10. När är Grönland världens största?
 11. Hur många invånare har Grönland?
 12. Hur stor är isfria områden i Grönland?

Hur kommer det sig att Danmark äger Grönland?

Vikingar bosatte den obebodda södra delen av Grönland, med början av 900-talet, och inuiter anlände dit på 1200-talet. ... Efter att Danmark-Norge gjort anspråk på Grönland i århundraden, blev det en dansk koloni år 1814, och en del av riksgemenskapen 1953 enligt Danmarks rikes grundlag.

Hur kallt kan det bli på Grönland?

Temperaturen på inlandsisen har en minimum på –70 °C och når på sommaren nollgradigt. I fjordarna på sydvästra Grönland uppnår emellertid ofta dagstemperaturen omkring +20 °C under sommaren, vilket tillåter en förhållandevis rik ängs- och buskvegetation med lågvuxen björkskog på sina platser.

Hur många bor det på Grönland?

I Alaska kallar de sig själva för yupik och inupiat; i västra Kanada inuvialuit och på och runt Baffinön inuit. På Grönland kallar sig människorna för grönländare eller, i växande omsträckning, kalaalliit. Undantaget är Thule på nordvästra Grönland där världens nordligaste befolkning lever.

Vilket land äger Grönland?

Grönland är en del av kungariket Danmark, men har en hög grad av självstyre, som senast utvidgades 2009. Självstyret omfattar dock inte riksangelägenheter som utrikes- och säkerhetspolitik samt valutapolitik.

Hur kommer det sig att Grönland har obligatorisk Danskundervisning?

Som en del av avkoloniseringen och för att motverka de demokratiska problemen som åtföljer de språkliga ojämlikheterna i Grönland har den nationella regeringsordföranden, Kim Kielsen, föreslagit att det ska vara obligatoriskt för offentliga anställda att tala eller lära sig grönländska.

Hur kan Grönland vara danskt?

Under 1700-talet tog danskarna makten över Grönland. Först på 1950-talet upphörde Grönland att vara en dansk koloni och blev ett danskt län. År 1979 fick Grönland självstyre, men en del förbindelseband finns med Danmark, exempelvis utrikes och försvarspolitiken som sköts av danskarna.

Hur kallt är det på Grönland på vintern?

Historisk medeltemperatur och klimat för Grönland i december är -4°C på dagen och -7°C på kvällen. Historisk medeltemperatur och klimat för Grönland i januari är -6°C på dagen och -10°C på kvällen. Historisk medeltemperatur och klimat för Grönland i februari är -7°C på dagen och -10°C på kvällen.

Vilket klimat råder på Grönland?

Hela Grönland ( km2) ligger i den polara klimatzonen. Med tanke på landets storlek skiljer sig klimatet mellan olika delar med den gemensamma nämnaren att det blir högst 10 °C under sommarmånaderna.

Hur ser man ut på Grönland?

Grönland är hela 52 gånger större än det danska fastlandet. Grönland är också världens nordligast belägna land. Grönland är vidsträckt och cirka 86 % av ytan är täckt av inlandsisen, som på vissa ställen är hela 3 000 meter tjock. Isens vikt är så stor att den inre landmassan utgör en konkav bassäng under havsnivån.

När är Grönland världens största?

 • Grönland ( grönländska: Kalaallit Nunaat; danska: Grønland) är världens största ö, belägen mellan Norra ishavet och Atlanten, öster om Kanadas arktiska öar. Över tre fjärdedelar av ön är täckt av is, vilket är världens enda inlandsis utanför Antarktis. Med en befolkning på cirka 56 370 (2013), är det världens mest glesbefolkade land.

Hur många invånare har Grönland?

 • Grönland har knappt 56 000 invånare. Omkring 18 000 av dem bor i huvudstaden Nuuk. Grönland är en del av kungariket Danmark, men har en hög grad av självstyre, som senast utvidgades 2009. Självstyret omfattar dock inte riksangelägenheter som utrikes- och säkerhetspolitik samt valutapolitik.

Hur stor är isfria områden i Grönland?

 • Trots det är den isfria arealen nästan lika stor som hela Sverige, men endast en relativt liten del av den är odlingsbar mark. Grönland har knappt 56 000 invånare. Omkring 18 000 av dem bor i huvudstaden Nuuk. Grönland är en del av kungariket Danmark, men har en hög grad av självstyre, som senast utvidgades 2009.