:

Finns silver i Sverige?

Innehållsförteckning:

  1. Finns silver i Sverige?
  2. Hur hittades silver?
  3. Har silver med koppar?
  4. Vad används silver mest till?
  5. Hur är silver uppbyggt?
  6. Hur får man fram silver?

Finns silver i Sverige?

Rent silver finns i Sverige, till exempel i Dalarna och Värmland. Det är dock små fyndigheter jämfört med andra. De allra största fyndigheterna finns i USA, Mexico, Australien, Ryssland och Kanada.

Hur hittades silver?

Silverföremål har hittats så långt tillbaka som 4000 f.Kr. Historiker tror att det först upptäcktes omkring tusen år innan det.

Har silver med koppar?

Äkta silver har en finhalt av lägst 800 tusendelar dvs 80% silver. Det är en legering (metallblandning) av två eller flera metaller, d v s grundämnen (se sid 25). Resterande 20 % är vanligtvis koppar.

Vad används silver mest till?

Silver är den metall som leder värme och elektricitet allra bäst och den används bland annat i elkontakter, högkapacitetsbatterier och kretskort i elektronik som mobiltelefoner och datorer. Metallen ingår används även i solceller, på flygplan och rymdsatelliter samt vid plätering av andra material.

Hur är silver uppbyggt?

Äkta silver har en finhalt av lägst 800 tusendelar dvs 80% silver. Det är en legering (metallblandning) av två eller flera metaller, d v s grundämnen (se sid 25). Resterande 20 % är vanligtvis koppar. Ibland kan silvret vara helt eller delvis legerat med kadmium.

Hur får man fram silver?

Man framställer silver när Bly smälter. Blysmältan behandlas enligt en speciell metod med zink som drar ut silver ur smältan. Sedan avskiljs den lätta silverhaltiga zinkfasen och zinkmetallen destilleras av. Därefter återstår råsilver, guld och bly som sänks ned i en lösning där en elektrisk ström leds genom.