:

Finns det strömming på västkusten?

Innehållsförteckning:

  1. Finns det strömming på västkusten?
  2. När leker sillen?
  3. Var fiskas strömming?
  4. Var blir sillen strömming?
  5. Var leker sillen?
  6. När leker strömmingen?
  7. När är det bäst att fiska sill?
  8. Var byter sillen namn till strömming?

Finns det strömming på västkusten?

Sill eller strömming? Sill och strömming är samma art, Clupea harengus. När fisken fångas på västkusten eller på östkusten upp till Kalmarsund heter den sill. ... Strömmingen är i regel mindre än sillen, eftersom arten blir större ju högre salthalten är i vattnet.

När leker sillen?

Det vanligaste är att sillen leker på våren, men det finns även höstlekande sill. Sillen kan bli hela 25 år gammal. Sillen vandrar i stim längs kuster och ute till havs på varierande djup mellan ytan och 200 meter.

Var fiskas strömming?

Sill (Clupea harengus) förekommer i alla av Sveriges omgivande hav. Beteckningen strömming används för sill som fångas i Östersjön norr om Kalmar.

Var blir sillen strömming?

Det som avgör vad fisken kallas är var den fiskas. Fångas den norr om Kristianopel i nordöstra Blekinge kallas den strömming. Fångas den längre söderut och på västkusten kallas den sill. Regeln är att ju lägre salthalt desto mindre blir fisken.

Var leker sillen?

Oftast är det samma genvarianter, på båda sidorna av Atlanten, som ligger bakom att sillen leker på våren eller hösten. Sillen är en av de vanligaste fiskarna i världen och har under en stor del av Sveriges och norra Europas historia haft kritisk betydelse för vår livsmedelsförsörjning.

När leker strömmingen?

Strömmingen blir könsmogen som 2 – 3-åring. Ström- mingens lektid är på våren i maj-juni, men man kan påträffa lekande strömmingar från tidig vår ända in på senhösten. Strömmingen delas enligt lektiden in i vår- och höstlekande. De höstlekande strömmingarna utgör bara någon procent av beståndet.

När är det bäst att fiska sill?

I slutet av augusti börjar även sillen att komma in. Under denna tid fångar vi massor med stor fin sill. Sillen kommer i slutet på augusti. Emellanåt så blir det grymt bra torskfiske även under denna tid när torsken simmar runt och jagar sillen.

Var byter sillen namn till strömming?

Sill och strömming är samma art. Det som avgör vad fisken kallas är var den fiskas. Fångas den norr om Kristianopel i nordöstra Blekinge kallas den strömming. Fångas den längre söderut och på västkusten kallas den sill.