:

Hur kan det bli jordbävning i Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kan det bli jordbävning i Sverige?
 2. Vilka tre olika typer av rörelser kan ske vid plattornas gränser?
 3. Vad är den största jordbävningen i Sverige?
 4. Varför är risken för större jordbävningar väldigt liten i Sverige?
 5. Kan det bli tsunami på Kreta?
 6. Hur kommer det sig att kontinenterna rör sig?
 7. Vad är det som driver Litosfärplattorna?
 8. När var jordbävningen i Skåne?
 9. Var i Europa är det störst risk för vulkanutbrott och jordbävningar?

Hur kan det bli jordbävning i Sverige?

I Sverige, som ligger långt in på den eurasiatiska plattan, förekommer visserligen jordbävningar – men mycket svaga sådana. Däremot är kraftiga jordbävningar vanliga i områden där plattorna kolliderar. Dessa områden kallas kollisionszoner.

Vilka tre olika typer av rörelser kan ske vid plattornas gränser?

Tre olika typer av plattgränser

 • Transforma förkastningar. Transforma förkastningar uppstår där plattorna rör sig i sidled mot varandra. De är ofta långa och branta. ...
 • Kollisionszoner. Kollisionszoner är de zoner där plattorna kolliderar med varandra. ...
 • Spridningszoner. Island ligger på den Mittatlantiska ryggen.

Vad är den största jordbävningen i Sverige?

Det kraftigaste jordskalvet som uppmätts i världen hade magnituden 9,5 (Chile, 1960). Kosteröskalvet med magnitud 5,4 skedde den 23:e oktober 1904 och är det största jordskalv som uppmätts i Sverige. Richterskalan är logaritmisk.

Varför är risken för större jordbävningar väldigt liten i Sverige?

Det finns inget som tyder på att antalet större, eller mindre, jordskalv i Sverige ökar med tiden. Jordskalven styrs av de tektoniska plattornas rörelse över jordytan, och de rörelserna ändras inte mycket på flera miljoner års sikt.

Kan det bli tsunami på Kreta?

En kraftig jordbävning har inträffat utanför den grekiska ön Kreta i Medelhavet. Skalvet uppmätte 6,3 på Richterskalan och inträffade 2 mil ut till havs. – Skalvet kändes över hela ön och till Turkiet, säger Björn Lund, seismolog på Uppsala universitet.

Hur kommer det sig att kontinenterna rör sig?

Jordskorpan är för närvarande uppdelad i sju stora plattor och ett tiotal mindre. Dessa rör sig i förhållande till varandra med en hastighet på några centimeter om året. De sju stora plattorna är Eurasiska, Nordamerikanska, Sydamerikanska, Afrikanska, Indo-Australiska, Antarktiska och Stilla havs-plattan.

Vad är det som driver Litosfärplattorna?

Vid plattornas gränser Litosfärplattornas rörelser. I mitten bildas ny litosfär vilket, tillsammans med konvektionsströmmarna i astenosfären, leder till att plattorna driver isär. På var sin sida av spridningszonen finns en kollisionszon där den ena plattan subducerar under den andra.

När var jordbävningen i Skåne?

16 december 2008 2008 Skåne County earthquake/Start dates Jordbävningen i Skåne var en jordbävning som drabbade södra Sverige den 16 december 2008 omkring klockan 06:22 svensk tid, med epicentrum 1 km nordväst om Blentarp och på cirka 12 km djup. Dess magnitud på den logaritmiska momentmagnitudskalan uppgavs vara mellan 4,2 (USA) och 4,9 (Tyskland).

Var i Europa är det störst risk för vulkanutbrott och jordbävningar?

Området kring Medelhavet är ett område där två tektoniska plattor möts och det är vid sådana gränser som de flesta jordbävningar inträffar.