:

Måste maskiner vara CE märkt?

Innehållsförteckning:

 1. Måste maskiner vara CE märkt?
 2. Vilka dokument måste följas av en tillverkare av maskiner?
 3. Hur CE märker man en maskin?
 4. Vilka maskiner omfattas av maskindirektivet?
 5. Vad krävs för att få CE märka?
 6. Vad behövs för en CE-märkning?
 7. Vad är maskinsäkerhet?
 8. Vad säger maskindirektivet?
 9. Hur ska en CE-märkning se ut?
 10. Hur lång tid tar det att få CE-märkning?

Måste maskiner vara CE märkt?

CE-märkning för maskinlinjer Om två eller flera maskiner förenas så att de utgör en grupp maskiner som styrs och fungerar som en enhet måste en försäkran om överensstämmelse utfärdas för helheten och det krävs ett CE-märke för helheten. ... Hela maskinlinjen ska CE-märkas om den har ett gemensamt styrsystem.

Vilka dokument måste följas av en tillverkare av maskiner?

Den ska vara märkt med uppgifter om tillverkare, serie- och typbeteckning och annan nödvändig information, till exempel olika begränsningar som maxvikt och maxhastighet. Den ska ha skriftliga upplysningar och varningar på svenska. - eventuell beskrivning av på vilket sätt maskinen inte får användas.

Hur CE märker man en maskin?

En CE-märkning av en maskin visar att maskinen fritt kan säljas på den europeiska marknaden eftersom den uppfyller maskindirektivet och eventuella andra krav som CE-märkningen kräver. Genom märket intygar tillverkaren, eller importören, att maskinen uppfyller EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav.

Vilka maskiner omfattas av maskindirektivet?

Enligt maskindirektivet är maskiner bland annat en helhet av delar eller anordningar, som är förbundna med varandra, av vilka minst en är rörlig och vilka är sammanfogade för en bestämd tillämpning.

Vad krävs för att få CE märka?

får du CE-märkning

 1. se till att alla relevanta EU-krav är uppfyllda.
 2. avgöra om du kan bedöma din produkt själv eller om du måste vända dig till ett anmält organ.
 3. sammanställa en teknisk dokumentation som visar att produkten uppfyller de tekniska kraven: läs mer om den tekniska dokumentationen.

Vad behövs för en CE-märkning?

Dokumentation för CE-märkta produkter Alla CE-märkta produkter måste ha en EG/EU-försäkran om överensstämmelse innan de börjar säljas. EG/EU-försäkran är ett dokument som tillverkaren ska upprätta. EG/EU-försäkran ska vara översatt till de språk som krävs i de land där varan ska säljas.

Vad är maskinsäkerhet?

EU:s maskindirektiv gäller för maskiner och säkerhetskomponenter. Maskiner ska CE-märkas, vilket innebär att en tillverkare intygar att produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav. Arbetsmiljöverket ansvarar för reglerna kring maskiner. ...

Vad säger maskindirektivet?

Målen med maskindirektivet är att upprätthålla, öka och utjämna säkerhetsnivån på maskiner mellan medlemsstaterna inom EU. Därigenom kan fri rörlighet för maskiner uppnås.

Hur ska en CE-märkning se ut?

CE-märkningen ska vara väl synlig, läslig och varaktig under varans förväntade livstid. Märket ska sitta på varje vara som tillverkas. Om det inte är möjligt på grund av hur varan ser ut, är det tillåtet att sätta CE-märket på förpackningen. Andra märken som lätt kan förväxlas med CE-märket får inte användas.

Hur lång tid tar det att få CE-märkning?

CE-märkning förutsätter att produktens egenskaper har testats eller utretts på något annat sätt. Att låta göra testningar vid ett anmält organ och upprätta teknisk dokumentation kan ta lång tid, upp till ett eller två år.