:

Vad kan man göra åt Kristallsjuka?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kan man göra åt Kristallsjuka?
  2. Vad är Vertigo för sjukdom?
  3. Hur behandlas Vertigo?
  4. Varför blir jag yr när jag åker bil?
  5. Varför blir man yr när man åker karusell?

Vad kan man göra åt Kristallsjuka?

Behandling. Behandlingen kallas repositionering och går ut på att du vrider och lutar huvudet på olika sätt så att kalkkristallerna i örat faller tillbaka på plats. Oftast får man ett program av en sjukgymnast eller läkare, med rörelser som man ska göra hemma. Du kan också få behandlingen på en mottagning.

Vad är Vertigo för sjukdom?

Yrsel, vertigo, innebär en känsla av att omgivningen rör sig. Yrseln kan vara rotatorisk med en känsla av att omgivningen snurrar eller nautisk vid vilken patienten har en känsla av sjögång. Vegetativa symtom som illamående och kräkningar är vanliga.

Hur behandlas Vertigo?

Oftast får man ett program av en sjukgymnast eller läkare, med rörelser som man ska göra hemma. Du kan också få behandlingen på en mottagning. Då får du sitta eller ligga på en brits och behandlaren hjälper dig att röra på huvudet på ett systematiskt sätt så att kalkkristallerna i örat faller på plats.

Varför blir jag yr när jag åker bil?

Balansorganen påverkas av rörelser I innerörat sitter balansorganet. Signalerna från balansorganet till hjärnan ökar på den sida du rör dig mot om du till exempel vrider på huvudet åt ett håll. Det kan ge för starka eller för svaga signaler om allt inte fungerar som det ska. Då blir det en obalans och du känner dig yr.

Varför blir man yr när man åker karusell?

Åksjuka beror antagligen på en överstimulering av balanssystemet eller en bristande koordination mellan syn och balansintryck. Den exakta, bakomliggande mekanismen är inte klarlagd. Barn mellan 2-12 år drabbas oftare av åksjuka än andra, men även vuxna kan dåligt av rörelseförändringar.