:

Vad hjälper mot urinläckage?

Innehållsförteckning:

 1. Vad hjälper mot urinläckage?
 2. Vad kan orsaka urinläckage?
 3. Kan man bli av med inkontinens?
 4. Vad räknas som urinläckage?
 5. Hur behandlar man urinträngningar?
 6. Vad kan man göra åt inkontinens?
 7. Hur vanligt är urininkontinens?
 8. Vilka åtgärder vidtas när en patient har urininkontinens?
 9. Kan bota cystit?
 10. Vem vilka får skriva ut Inkontinenshjälpmedel?

Vad hjälper mot urinläckage?

Bäckenbottenträning är bra för alla. Bäckenbottenträning kan hjälpa dig som har besvär med ansträngningsinkontinens eller med trängningsinkontinens. Träningen stärker musklerna som finns runt ändtarmen, slidan och urinröret. Det hjälper dig att hålla tätt när du anstränger dig.

Vad kan orsaka urinläckage?

Orsaker till överaktiv blåsa och trängningsinkontinens är bland annat ålder, neurologiska sjukdomar eller skador, UVI (urinvägsinfektion), läkemedel, prostataförstoring hos män och förstoppning.

Kan man bli av med inkontinens?

Urininkontinens hos kvinnor är mycket vanligt. Var tredje kvinna får någon gång i livet problem med inkontinens. Ofta är problemen relaterade till barnafödande, men kan även bero på hög ålder eller bakomliggande sjukdomar. I de flesta fall går det att träna bort besvären med hjälp av enkla övningar.

Vad räknas som urinläckage?

Inkontinens är när man inte kan kontrollera sin urin eller avföring och får besvär av ett ofrivilligt läckage. Inkontinens är inte en neurologisk sjukdom i sig men kan vara en följd av en neurologisk sjukdom eller skada.

Hur behandlar man urinträngningar?

De läkemedel som är godkända för behandling av trängningsinkontinens/överaktiv blåsa i Sverige är: darifenacin, fesoterodin, oxybutynin, solifenacin, tolterodin (antikolinerga läkemedel) och mirabegron (beta-3-agonist).

Vad kan man göra åt inkontinens?

Du kan kontakta en vårdcentral för att ett inkontinenshjälpmedel. Du kan också prata med en sjuksköterska inom kommunen, om du till exempel bor på ett äldreboende eller har hemsjukvård. Du behöver träffa en person som kan skriva ut hjälpmedel. Personen kallas för en förskrivare.

Hur vanligt är urininkontinens?

Urininkontinens drabbar hälften av alla kvinnor någon gång under livet, men även män kan drabbas. Anledningen kan vara olika, men viktigt att veta med sig är att det finns hjälp att få.

Vilka åtgärder vidtas när en patient har urininkontinens?

Behandling

 • Inget eller minskat urinläckage.
 • Normaliserat eller förbättrat blåstömningsmönster.
 • Förbättrad livskvalitet trots eventuell kvarvarande urininkontinens.
 • Ökad fysisk och social aktivitet.
 • Individuellt anpassat stöd för toalettbesök.
 • Individuellt anpassade inkontinenshjälpmedel.

Kan bota cystit?

Det finns ingen botande vård men symptomen kan lindras med olika läkemedel och behandlingar. Det är individuellt hur utomstående stimulus påverkar och förvärrar symptomen.

Vem vilka får skriva ut Inkontinenshjälpmedel?

Inkontinenshjälpmedel ska alltid förskrivas individuellt vilket gäller såväl personer i ordinärt, vilka får sin förskrivning på sin vårdcentral eller av hemsjukvårdens distriktssköterskor som personer i särskilda boenden.