:

Hur många minor finns det i världen?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många minor finns det i världen?
  2. I vilka länder finns minor?
  3. Hur funkar minor?
  4. Är minor förbjudna?
  5. Var tillverkas minor?
  6. När uppfanns minan?
  7. Vem uppfann minan?
  8. När började man använda minor?
  9. Hur röjer man minor?
  10. Hur ser en sjömina ut?

Hur många minor finns det i världen?

Det finns miljontals minor nedgrävda i marken runt om i världen. 2. Drygt 7200 människor dödas eller skadas årligen av minor och andra explosiva lämningar.

I vilka länder finns minor?

Den största koncentrationen av minor är i Afrika och Asien. Afghanistan, Angola och Kambodja är de mest minerade länderna. Enligt UNICEFs beräkningar har ungefär en miljon människor dödats eller lemlästats av landminor sedan 1975. De flesta av dem är civila och runt 35 procent är barn under 15 år.

Hur funkar minor?

En mina är en med tändanordning försedd sprängladdning som placeras på land eller i vattnet och som detonerar när en person, ett fordon eller ett fartyg passerar den. Minor används i första hand för att förhindra eller försvåra fiendens utnyttjande av ett område, eller för att försinka dennes framträngande.

Är minor förbjudna?

Syftet med Ottawakonventionen är att totalförbjuda antipersonella minor. Konventionen förbjuder, utöver användning, även lagring, produktion och överföring av sådana minor. Stater får inte heller hjälpa eller uppmuntra någon att ägna sig åt verksamhet som konventionen förbjuder.

Var tillverkas minor?

Ulf Dinkelspiel sade i riksdagen den 23 november 1993 att: ''I och med att Bofors slutat att tillverka antipersonella minor finns ingen tillverkning här i landet... Det helt avgörande är att vi icke över huvud taget tillverkar denna typ av minor i Sverige och att någon export inte sker.''

När uppfanns minan?

1843 utvecklade Samuel Colt, revolverns uppfinnare, en kontrollerbar mina, som kunde detoneras med elektrisk avfyrning från land. Kontaktminan föddes under Krimkriget, där ryssarna kombinerade mineringar med kontaktminor och kontrollerbara minor.

Vem uppfann minan?

Konstruktören var David Bushnell. Redan under sina studier vid Yale började han experimentera med undervattensexplosioner och uppfann den första fungerande minan (då kallad torpedo) som utlöstes med urverk och flintlås.

När började man använda minor?

Minor är Svenska FN-förbundets senaste projekt och lanserades i april 2015.

Hur röjer man minor?

Hur röjs minor? Det finns olika metoder för att röja minor och andra explosiva lämningar. Metoden anpassas efter olika faktorer så som terrängen och miljön i området som ska röjas, vilken slags vegetation som finns, och hur kontaminerad marken uppskattas vara.

Hur ser en sjömina ut?

Förankrade minor har en flytande minkropp som via en ankarlina (ofta en vajer) sitter fast i ett ankare. Kan förankras på olika djup. Förankrade minor har oftast ett utseende man förknippar med klassiska sjöminor då flytkroppen måste ges en viss volym för att få tillräcklig flytkraft.