:

Kan man odla musslor i sötvatten?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man odla musslor i sötvatten?
 2. Kan man ha musslor i akvarium?
 3. Vilken djurgrupp tillhör musslor?
 4. Vilka musslor finns i Sverige?
 5. Kan blåmusslor leva i sötvatten?
 6. Får man plocka musslor i sjön?
 7. Vad är det för skillnad på musslor och snäckor?
 8. Har musslor kön?
 9. Hur funkar en mussla?

Kan man odla musslor i sötvatten?

Vandrarmusslan finns idag på många platser i sötvatten eller i utsötade vikar av Östersjön. Det är en art som kan fylla blåmusslans funktion att kunna filtrera vatten och ta upp små växtplankton. I Mälaren har en odling av vandrarmussla anlagts just för att ta upp näringsämnen som fosfor och kväve och rena vattnet.

Kan man ha musslor i akvarium?

Snäckor och musslor är som sagt ofta både VACKRA, TÅLIGA, LÄTTSKÖTTA och NYTTIGA och passar in i de flesta akvarier.

Vilken djurgrupp tillhör musslor?

Musslor (Bivalvia) är en klass i djurstammen blötdjur och tillhör därmed också treskiktsdjuren. Musslor lever i vatten och de allra flesta livnär sig som filtrerare. Djurgruppen fanns redan för 560 miljoner år sedan.

Vilka musslor finns i Sverige?

De åtta stormusslorna

 • Vandrarmussla. Allmän dammussla. Flat dammussla.
 • Större dammussla. Flodpärlmussla.
 • Äkta målarmussla. Spetsig målarmussla. Tjockskalig målarmussla.

Kan blåmusslor leva i sötvatten?

I Sverige finns 37 arter musslor som lever i sötvatten. De flesta är mycket små, och hör till gruppen klot- och ärtmusslor. Elva arter kallas "stormusslor" eftersom de är förhållandevis stora.

Får man plocka musslor i sjön?

Blåmusslor ingår i allemansrätten och du får plocka dem själv, men då ska du tänka på att du plockar på egen risk.

Vad är det för skillnad på musslor och snäckor?

Snäckor och musslor hör till gruppen blötdjur. Snäckor lever över nästan hela jorden och varierar mycket i storlek. Musslor däremot lever i alla sorters vatten och det finns ett stort antal arter.

Har musslor kön?

De flesta musslor, alla bläckfiskar och många snäckor är skildkönade arter, det vill säga att de består av enkönade hanar och honor. Tvåkönade arter förekommer inte så ofta som tidigare antagits. Befruktningen sker oftast direkt i vatten, men hos högre utvecklade blötdjur sker oftast inre befruktning.

Hur funkar en mussla?

Blåmusslan lever av att filtrera plankton ur vattnet. Den har två öppningar i skalkanten; en större, lite fransig som är insugningsröret, och en mindre där den sprutar ut det filtrerade vattnet. En stor mussla kan filtrera flera liter vatten i timmen.