:

Finns tidningen lektyr?

Innehållsförteckning:

 1. Finns tidningen lektyr?
 2. När kom porrtidningar?
 3. Finns Fib Aktuellt kvar?
 4. Vilka tidningar finns?
 5. Vad betyder ordet lektyr?
 6. När legaliserades pornografi i Sverige?
 7. Vilka tidningar finns i Sverige?
 8. Vilka tidningar är morgontidningar?
 9. Vad menas med metoder?
 10. Vad är Piff?

Finns tidningen lektyr?

Lektyr är en svensk herrtidning med pornografiskt innehåll. Tidningen startades 1923 som veckotidning av Saxon & Lindströms förlag och innehöll under många år i huvudsak western-, detektiv- och äventyrshistorier, främst riktade till unga män. ... Tidningen utgav åren även musikkassetter.

När kom porrtidningar?

Det störde mig aldrig, det enda jag sa var att jag inte vill ha den grövsta porren där jag sitter och äter. Fenomenet med kalenderflickor uppstod i 1940-talets USA. Bettie Page och Marilyn Monroe var några av den tidens sexsymboler och till Sverige kom de med herrtidningar som Piff, vars första nummer gavs ut 1954.

Finns Fib Aktuellt kvar?

Danska Allerkoncernen tog över ägandet av tidningen 1988. År 2010 sålde Aller tidningen vidare till det likaledes danska förlaget SAB Group ApS. Sedan år 2014 ges den ut som månadstidning, tillsammans med en inplastad DVD-skiva.

Vilka tidningar finns?

Dagstidningar

 • Dagens industri. Från 149 kr - spara 65%
 • Sydsvenskan. Från 129 kr - spara 75%
 • Helsingborgs Dagblad. Från 129 kr - spara 75%
 • Nerikes Allehanda. Från 299 kr - spara 60%
 • Nordvästra Skånes Tidningar. Från 129 kr - spara 75%
 • Landskrona Posten. Från 129 kr - spara 75%
 • Borlänge Tidning. ...
 • Falu Kuriren.

Vad betyder ordet lektyr?

Lektyr – avsett att läsas, såsom böcker, tidskrift och tidningar.

När legaliserades pornografi i Sverige?

1971: Pornografin legaliseras i och med att paragrafen (”porrparagrafen”) om att såra tukt och sedlighet tas bort ur tryckfrihetsförordningen och brottsbalken. 1980: Barnpornografi förbjuds. (Flera lagändringar sedan dess har ytterligare förstärkt förbudet mot barnpornografi.)

Vilka tidningar finns i Sverige?

Dagstidningar

 • Dagens industri. Från 149 kr - spara 65%
 • Sydsvenskan. Från 129 kr - spara 75%
 • Helsingborgs Dagblad. Från 129 kr - spara 75%
 • Nerikes Allehanda. Från 299 kr - spara 60%
 • Nordvästra Skånes Tidningar. Från 129 kr - spara 75%
 • Landskrona Posten. Från 129 kr - spara 75%
 • Borlänge Tidning. ...
 • Falu Kuriren.

Vilka tidningar är morgontidningar?

I Sverige har vi sedan många långa år två stycken stora nationella dagstidningar, nämligen Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Dagstidningar kallas ibland också för morgontidningar, och i många år har Dagens Nyheter varit Sveriges största morgon- eller dagstidning, beroende på vad man väljer att kalla det.

Vad menas med metoder?

Metod betyder tillvägagångssätt. Man skiljer ibland mellan kvalitativa metoder, som avser analys och tolkning av texter och bilder, och kvantitativa metoder, som används då man bygger sin undersökning på siffermaterial av olika slag.

Vad är Piff?

Se nedan vad piff betyder och hur det används på svenska. Piff betyder i stort sett samma sak som snits.