:

Vad är Wegeners sjukdom?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Wegeners sjukdom?
  2. Vad är granulomatös Polyangit?
  3. Hur många har Wegeners i Sverige?
  4. Vad är Vaskulitsjukdom?
  5. Vad är Churg Strauss syndrom?
  6. Varför får man Vaskuliter?
  7. Vad är ett granulom?
  8. Vad betyder Anca?
  9. Vad är Granuloma?
  10. Hur känns vaskulit?

Vad är Wegeners sjukdom?

Granulomatös polyangiit (GPA, Wegeners granulomatos) är en vaskulitsjukdom som drabbar små blodkärl. Sjukdomen förorsakar granulomatös inflammation i medelstora och mindre artärer liksom i kapillärer och venoler. Företrädesvis övre och nedre luftvägar, samt njurarna drabbas.

Vad är granulomatös Polyangit?

Sjukdom/tillstånd Eosinofil granulomatos med polyangit (EGPA) tillhör sjukdomsgruppen vaskuliter. Vaskulit betyder inflammation i blodkärlsväggarna. Sjukdomen kännetecknas av ett förhöjt antal eosinofila granulocyter (en sorts vita blodkroppar) i blodet och i olika organ.

Hur många har Wegeners i Sverige?

Troligtvis är sjukdomen till viss del ärftlig. Ungefär 90 personer drabbas varje år i Sverige.

Vad är Vaskulitsjukdom?

Vaskulitsjukdomar är en grupp av sjukdomar som drabbar blodkärl och kännetecknas av inflammation i kärlväggen. Indelningen baseras främst på storleken av de drabbade kärlen.

Vad är Churg Strauss syndrom?

Churg-Strauss syndrom (eosinofylik vaskulit med polyangiit) är en vaskulitsjukdom som drabbar medelstora och mindre artärer, liksom kapillärer och venoler. Sjukdomen förorsakar en granulomatös, eosinofilrik inflammation som involverar framför allt lungorna och ger upphov till astmaliknande symtom.

Varför får man Vaskuliter?

Vaskulit betyder inflammation i blodkärl. Det finns många olika typer av vaskulit och de flesta är ganska ovanliga. Oftast orsakas sjukdomen av att antikroppar bildas mot kroppens egna celler. Så fungerar till exempel reumatoid artrit och många andra så kallade automimmuna sjukdomar.

Vad är ett granulom?

Inflammationerna kan utvecklas till granulom, som är tumörliknande bildningar bestående av inflammatorisk vävnad. Orsaken är förändringar i en gen av betydelse för immunförsvaret. De första tecknen på sjukdomen visar sig vanligen under första levnadsåret, men sjukdomen kan börja också senare under livet.

Vad betyder Anca?

ANCA (anti neutrofil cytoplasmatisk antikropp) är en grupp av autoantikroppar med varierande specificitet riktade mot enzymer i granulae hos neutrofila granulocyter.

Vad är Granuloma?

Inflammationerna kan utvecklas till granulom, som är tumörliknande bildningar bestående av inflammatorisk vävnad. Orsaken är förändringar i en gen av betydelse för immunförsvaret. De första tecknen på sjukdomen visar sig vanligen under första levnadsåret, men sjukdomen kan börja också senare under livet.

Hur känns vaskulit?

Symptom. Vid vaskulit kan symptomen vara febrighet och viktnedgång. Olika typer av utslag förekommer i regel vid vaskulit i små och vissa medelstora blodkärl. Typiska symptom är dessutom muskel- och ledbesvär, dysfunktion i det perifera nervsystemet, näsblod, blodig hosta, blod i urinen samt magsmärtor.