:

Vart får man trolla i Mälaren?

Innehållsförteckning:

  1. Vart får man trolla i Mälaren?
  2. Var i Stockholm kan man fiska?
  3. Hur många gösar får man ta upp?
  4. Vilken lax får man ta upp?
  5. Får man trolla i skärgården?
  6. Var finns gösen i Mälaren?

Vart får man trolla i Mälaren?

Prästfjärden, Hovgårdsfjärden, Norra och Södra Björkfjärden: Mälarens största fjärdar med förhållandevis stora djup. I denna del av Mälaren finns det s.k.enskilt frivatten där trolling- dragrodd samt nätfiske får utövas efter speciella regler. I fjärdarna finns rikligt med lake och gös.

Var i Stockholm kan man fiska?

Lagen om fritt handredskapsfiske gäller i Mälaren, Stockholms ström och Saltsjön. Det innebär att alla har rätt att fiska med spinnspö, pimpel eller mete på dessa vatten. För nätfiske, trolling, dragrodd och angelfiske krävs lov från fiskerättsägaren.

Hur många gösar får man ta upp?

Från gränsen mellan Östhammars och Tierps kommuner till länsgränsen mellan Västernorrland till Västerbottens län gäller minimimått 45 centimeter och maximimått 60 centimeter, en fångstbegränsning på sammanlagt högst tre fiskar av den sammanlagda fångsten av gös och gädda per person och dygn, samt nätfiskeförbud på ...

Vilken lax får man ta upp?

Minimimått och maximimått

ArtMinimimåttOmråde
Lax60 cmÖstersjöns samtliga delområden
Öring45 cmSkagerrak, Kattegatt utom Svinesund och Idefjorden
Öring40 cmSvinesund och Idefjorden
Öring50 cmÖstersjöns samtliga delområde

Får man trolla i skärgården?

I allmänt vatten i skärgården är det tillåtet att fiska med 6 stycken långrevar med upp till 100 krokar på varje rev samt med högst 180 meter nät. ... Långreven får inte fiskas uppflötad. Handredskap och trollingfiske är tillåtet men antalet beten vid trolling- fiske är begränsat till 10.

Var finns gösen i Mälaren?

Norra och Södra Björkfjärden Mälarens största fjärdar med förhållandevis stora djup. I denna del av Mälaren finns det s.k.enskilt frivatten där trolling- dragrodd samt nätfiske får utövas efter speciella regler. I fjärdarna finns rikligt med lake och gös.