:

Finns medicin mot social fobi?

Innehållsförteckning:

 1. Finns medicin mot social fobi?
 2. Hur behandlas social fobi?
 3. Vad är sociala fobi?
 4. Vilken är den bästa medicinen mot socialt fobi?
 5. Kan man födas med social fobi?
 6. Kan man bli helt frisk från social fobi?
 7. Kan social ångest försvinna?
 8. Vad orsakar social fobi?
 9. Vad kan social ångest bero på?
 10. Vad är KBT vid social fobi?
 11. Vad innebär generaliserad social fobi?
 12. Hur fungerar Inderal och liknande läkemedel mot social fobi?

Finns medicin mot social fobi?

Enligt en stor metaanalys som inkluderade både farmakologiska och psykologiska interventioner var individuell kognitiv beteendeterapi, KBT, eller som alternativ, om läkemedel önskas, selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI, bäst mot social fobi.

Hur behandlas social fobi?

Den psykologiska behandling som idag anses mest effektiv vid social fobi kallas kognitiv beteendeterapi (KBT), d.v.s. den terapiform som behandlingen grundar sig på. Man brukar räkna med att ungefär 3 personer av 4 som genomgått denna terapi upplever betydelsefulla förändringar i vardagen.

Vad är sociala fobi?

Hur det känns Social fobi kännetecknas av en bestående rädsla för att bli granskad och bortgjord i sociala situationer. Vanliga sådana situationer kan vara att äta i andras sällskap, tala inför en grupp eller med en auktoritetsperson.

Vilken är den bästa medicinen mot socialt fobi?

Läkemedlen fluvoxamin, sertralin, paroxetin, venlafaxin och escitalopram lindrar symtomen vid social fobi (1). Kognitiv beteendeterapi, speciellt i grupp, lindrar symtomen vid social fobi (1).

Kan man födas med social fobi?

Det är oklart hur social fobi utvecklas, men både arv och miljö spelar in. Vissa faktorer ökar risken för att du ska utveckla social fobi, till exempel är det vanligare hos kvinnor och hos de som lider av andra psykiska sjukdomar som depression och andra ångestsyndrom. Social fobi debuterar oftast i tonåren.

Kan man bli helt frisk från social fobi?

Hon ingick i en behandlingsgrupp av personer med social fobi. Behandlingsprogrammet baserades på kognitiv beteendeterapi och var upplagt som en utbildning, där deltagarna fick verktyg för att handskas bättre med sin sociala fobi. – Jag är så glad att jag fick den chansen, säger hon.

Kan social ångest försvinna?

Oftast försvinner dessa tillstånd när en person blir vuxen och det kan mest uttryckas vid att man är tillbakadragen och genererad. Det är dock viktigt att vara uppmärksam på om dessa tillstånd utvecklad sig till kroniska tillstånd av social fobi som påverkar det dagliga livet.

Vad orsakar social fobi?

Det är oklart hur social fobi utvecklas, men både arv och miljö spelar in. Vissa faktorer ökar risken för att du ska utveckla social fobi, till exempel är det vanligare hos kvinnor och hos de som lider av andra psykiska sjukdomar som depression och andra ångestsyndrom. Social fobi debuterar oftast i tonåren.

Vad kan social ångest bero på?

Orsak. När blygsel eller nervositet inför sociala situationer utvecklas till social ångest handlar det oftast om en överdriven rädsla för att bli granskad och bortgjord av andra människor. Då upplever du sociala situationer som hotfulla. Social ångest kan vara kopplad till både arv och miljö.

Vad är KBT vid social fobi?

 • KBT vid social fobi går ut på att först samla in information om patienten, oftast genom intervjuer och självskattningsskalor. Sedan börjar man jobba aktivt med problemet, till exempel genom att identifiera vilka så kallade negativa automatiska tankar och fantasier som ligger bakom ångesten, och undersöka om dessa tankar verkligen stämmer.

Vad innebär generaliserad social fobi?

 • Generaliserad social fobi innebär att man tycker att alla eller nästan alla sociala situationer är jobbiga. Specifik SAD betyder att det bara är vissa specifika situationer som utlöser ångesten – man kanske till exempel klarar av att handla i en affär och ringa till vårdcentralen, men får panik av att gå på krogen.

Hur fungerar Inderal och liknande läkemedel mot social fobi?

 • Vissa använder Inderal (propranolol), en betablockerare (som något förenklat minskar adrenalinnivåerna), för att lindra sina symptom, men det finns inga starka vetenskapliga bevis för att det läkemedlet skulle vara effektivt mot social fobi. Inderal och liknande mediciner verkar fungera bäst när de används då och då, vid behov.