:

Hvor bliver der talt rigsdansk?

Innehållsförteckning:

  1. Hvor bliver der talt rigsdansk?
  2. Hvornår snakkede man rigsdansk?
  3. Hvorfor findes der dialekter?
  4. Hvad er forskellen mellem dialekt og regionalsprog?
  5. Hvordan skriver man rigsdansk?
  6. Hvordan taler man i Randers?
  7. Hvem kommer tættest på rigsdansk?
  8. Hvordan talte man i 1600 tallet?
  9. Hvor mange dialekter findes der i Danmark?
  10. Hvorfor dør vores dialekter?

Hvor bliver der talt rigsdansk?

*Rigsdansk er opstået som en dialekt i København, hvor den var hoffets og administrationens sprog. Oprindelig var rigsdansk det samme som højkøbenhavnsk, men med tiden er der kommet en del lavkøbenhavnske træk i rigsdansk.

Hvornår snakkede man rigsdansk?

Rigsdansk er den almindelige betegnelse for standarddansk. Tidligere var det den eneste variant af dansk der var tilladt i radio og tv. Siden 1970'erne er rigsdansk svækket, samtidig med at de danske dialekter i stigende grad har nærmet sig rigsdansk.

Hvorfor findes der dialekter?

Hvorfor opstod dialekterne? Dialekterne udviklede sig i en periode, hvor befolkningen i Danmark havde forholdsvis lidt kontakt med folk fra andre egne af landet. ... Med tiden opstod der mange forskellige dialekter, hver med sit særlige ordforråd og med sin særlige kombination af grammatiske og lydlige træk.

Hvad er forskellen mellem dialekt og regionalsprog?

I stedet for at tale om dialektforskelle, kan man tale om regionale forskelle og regionalsprog. Nogle mener, at regionalsprog er udtyndet dialekt. Regionalsprog ligger som begreb et sted i kontinuet mellem standardsproget på den ene side og dialekter på den anden: Standardsprog ~ regionalsprog ~ dialekter.

Hvordan skriver man rigsdansk?

Rigsdansk, rigsmål, rigssprog, standarddansk, rigtigt dansk og korrekt dansk er begreber, der kan bruges, når man ønsker at udtrykke sig om en variant af det danske sprog, som er uafhængig af træk, der kan føres tilbage til en bestemt egn, en særlig social placering eller en bestemt generation.

Hvordan taler man i Randers?

Talesproget i Randers Kommune spænder fra udtyndet dialekt til standardsprog med jysk tonefald, men også med københavnske træk, især hos de unge. Mange taler et regionalt jysk, der ikke ligger langt fra aarhusiansk: Man siger skjå:rt(e) (skjorte) og snakket (snakkede); ikke skjo:et og snakkeð som i den gamle dialekt.

Hvem kommer tættest på rigsdansk?

Han er ikke selv vild med denne definition, da han mener, at en dialekt altid bliver talt mere et sted end et andet sted. Og rigsdansk hører ifølge forskeren mere til i København end i resten af landet, selvom der også er masser af fynboer, jyder og bornholmere, som bruger den rigsdanske københavner dialekt.

Hvordan talte man i 1600 tallet?

Dansk talesprog, rigsdansk og korrekt dansk Det danske talesprog blev livligt diskuteret i midten af 1600-tallet. Man diskuterede forskelle mellem tale- og skriftsprog, og man diskuterede, hvor det bedste dansk blev talt. Og de allerfleste var enige om, at det var på Sjælland.

Hvor mange dialekter findes der i Danmark?

På Afdeling for Dialektforskning ved Københavns Universitet arbejder man for eksempel med en inddeling på cirka 32 danske dialekter. Disse er ikke kun bestemt og påvirket af geografi. De forandres også over tid og kan veksle efter eksempelvis tilknytningen til forskellige sociale grupperinger.

Hvorfor dør vores dialekter?

Dialekterne er ved at dø Al forskning viser, at færre og færre mennesker taler dialekt, og det er få steder, dialekten bruges af børn og unge. Når dialekterne dør, vil deres grammatik dø sammen med dem. Kun de dialektkonstruktioner, der blev optaget i københavnsk – og derfra i rigsdansk – vil overleve.