:

Er AAP skattefritt i desember?

Innehållsförteckning:

  1. Er AAP skattefritt i desember?
  2. Er det halv skatt på arbeidsavklaringspenger?
  3. Hvor mye skatt må jeg betale på uføretrygd?
  4. Når kommer barnetrygden inn i desember?
  5. Er hundeoppdrett skattepliktig?
  6. Er sosialhjelp skattepliktig?
  7. Når har NAV halv skatt?
  8. Er det halv skatt på foreldrepenger?

Er AAP skattefritt i desember?

Etterbetalinger som utbetales i juni eller desember er skattepliktig....Etterbetalinger i juni og desember.

YtelseSkattetrekk juniSkattetrekk desember
DagpengerOrdinært skattetrekkTrekkfri første meldeperiode -uke 47/48 eller 48/49

Er det halv skatt på arbeidsavklaringspenger?

Mottar du Nav-ytelser, har flere av disse også halv skatt eller skattefritak i desember....Nav-skatt før jul.

YtelseSkattetrekk desember
Avtalefestet pensjon (AFP)Trekkfri
Arbeidsavklaringspenger (AAP)Trekkfri første meldeperiode (uke 47/48 eller 48/49)

Hvor mye skatt må jeg betale på uføretrygd?

Trygdeavgift. Satsen på trygdeavgiften for uføretrygd er den samme som for lønnsinntekt. For 2020 er satsen for lønnsinntekt 8,2 prosent.

Når kommer barnetrygden inn i desember?

Sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, pleiepenger, omsorgspenger og opplæringspenger: Mens du normalt får pengene på konto innen siste virkedag i måneden, vil du i desember normalt motta pengene rundt den 12. Barnetrygd og kontantstøtte: Du vil normalt ha pengene på konto innen siste virkedag i måneden.

Er hundeoppdrett skattepliktig?

I Norge er det i utgangspunktet skattefritt å drive med avl av kjæledyr som hund eller katt. Dette er fordi dyreoppdrett blir sett på som hobby, så frem til det kan regnes som et «levebrød» er det helt skattefritt. ... Dette betyr at du som hunde-, katte eller dyreoppdretter ikke trenger å bekymre deg om skatt.

Er sosialhjelp skattepliktig?

Bidrag til sosialhjelp etter lov om sosiale tjenester er ikke skattepliktig.

Når har NAV halv skatt?

Skattetrekk i juni og desember: Uføretrygden er trekkfri i juni, og det er halvt skattetrekk i desember. Hvis du betaler svalbardskatt eller kildeskatt, er det ordinært skattetrekk i juni og desember.

Er det halv skatt på foreldrepenger?

Foreldrepenger og svangerskapspenger fra NAV utbetales med halv skatt i desember. Du må skrive hvilken ytelse det gjelder (for eksempel foreldrepenger), at du ønsker ekstra skattetrekk i desember, og hvor mange prosent eller kroner vi skal trekke ekstra. Husk at foreldrepengene utbetales fra NAV allerede den 10.