:

Varför behövs ekonomer?

Innehållsförteckning:

 1. Varför behövs ekonomer?
 2. Kan ekonom?
 3. Finns det mycket jobb inom ekonomi?
 4. Hur ser framtiden ut för ekonomer?
 5. Vad tjänar en företagsekonom?
 6. Vad krävs för att vara bra på ekonomi?
 7. Vad göt en ekonom?
 8. Kan redovisning?
 9. Hur är det att jobba inom ekonomi?
 10. Vilket ekonomi jobb passar mig?

Varför behövs ekonomer?

– Det behövs ekonomer i alla branscher och inom många arbetsområden, både i offentliga och privata organisationer. Ekonomer behövs både i hög- och lågkonjunktur. Ekonomer arbetar i växande grad inom tjänstenäringar, branscher som är expansiva och där många nya jobb skapas.

Kan ekonom?

Exempel på yrkesinriktningar för en ekonom kan vara nationalekonom, redovisningsekonom, controller, analytiker, marknadsförare, chef, revisor, logistiker och inköpare.

Finns det mycket jobb inom ekonomi?

Att arbeta inom ekonomi Som ekonom finns det många olika möjligheter på arbetsmarknaden. Du kan exempelvis jobba inom marknadsföring, som revisor eller som specialist på en ekonomiavdelning.

Hur ser framtiden ut för ekonomer?

Civilekonomer och ekonomer har alltså goda framtidsutsikter och efterfrågan är störst inom den privata sektorn. De flesta nyutexaminerade får snabbt jobb och redan efter tre år har nästan 15 procent en chefsbefattning. – Inom den offentliga sektorn går vi mot stora pensionsavgångar de närmaste åren.

Vad tjänar en företagsekonom?

6-10 år efter examen är månadslönen (median) för en civilekonom/ekonom 44 300 kr och medianlönen 16-20 år efter examen är 51 300 kr. Lönerna är i regel högre inom privat sektor.

Vad krävs för att vara bra på ekonomi?

Ekonomer finns inom det privata näringslivet, offentlig sektor, ideella organisationer och intresseorganisationer....Här är några yrken att välja på för dig som vill bli ekonom eller civilekonom:

 • affärsutvecklare.
 • banktjänsteman.
 • controller.
 • ekonomichef.
 • marknadsförare.
 • projektledare.
 • redovisare.
 • revisor.

Vad göt en ekonom?

Många arbetar med rena ekonomiuppgifter som budgetering, ekonomisk planering, redovisning och revision. Fler vanliga arbetsområden är administration, försäljning och marknadsföring. Andra områden är finansvärlden och den offentliga förvaltningen.

Kan redovisning?

KAN Ekonomi – kvalificerad ekonomitjänst KAN Ekonomi grundades år 2004 med affärsidén att erbjuda kvalificerad hjälp med ekonomisk redovisning och planering till tjänsteföretag med 5-40 stycken anställda.

Hur är det att jobba inom ekonomi?

Redovisning, revision, ekonomisk styrning, finansiering och marknadsföring är typiska arbetsområden för ekonomer. ... Många ekonomer arbetar med redovisning och revision och sammanställer budgetar, vilket betyder att man gör bedömningar av hur inkomster och utgifter kommer att utvecklas under en period.

Vilket ekonomi jobb passar mig?

En banktjänsteman kan arbeta med en mängd olika arbetsuppgifter. Som privatekonomisk rådgivare ger du privatpersoner råd om sparande, placering av pengar, lån till husköp, försäkringar eller vardagsekonomi.