:

Vad gör man om man är gruvarbetare?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör man om man är gruvarbetare?
  2. Vad krävs för att bli gruvarbetare?
  3. Är det farligt att jobba i gruva?
  4. Hur är det att jobba i gruva?
  5. Hur mycket tjänar en gruvarbetare?
  6. Hur många jobbar som gruvarbetare?
  7. Vad gör en Gruvbyggare?
  8. Hur mycket tjänar man på LKAB?
  9. Hur är det att jobba i en gruva i modern tid Hur är tekniken i dag?
  10. Hur mycket tjänar gruvarbetare i Kiruna?

Vad gör man om man är gruvarbetare?

Bergarbetare i gruva borrar, spränger, skrotar och transporterar malm från gruvor. Det är bergarbetare som ser till att den malm som är intressant att bryta når markens yta. Bergarbetare har olika roller i processen; borra, spränga, skrota och sedan transportera malmen från gruvan.

Vad krävs för att bli gruvarbetare?

Gymnasieskolans El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet eller Bygg- och anläggningsprogrammet är lämplig bakgrund för arbete i gruva. Bergarbetare utbildas internt inom företagen. Internutbildning innebär ungefär fem till sex månaders utbildning för att arbeta som borrare eller laddare.

Är det farligt att jobba i gruva?

Gruvor är en annorlunda arbetsmiljö, inte minst med tanke på mörkret. Undersökningar visar att personer som inte ser dagsljus på hela dagen kan få symptom som påminner om jetlag. Utan dagsljus störs nämligen hormonrytmen i kroppen. Ras är en av de allvarligaste riskerna vid arbete i gruva.

Hur är det att jobba i gruva?

Det är spännande att jobba som bergarbetare i gruva. Du får antingen jobba utomhus eller under jord och jobbet ger bra betalt. Bergarbetare jobbar i team och du får köra många moderna maskiner för att borra, spränga och samla berget.

Hur mycket tjänar en gruvarbetare?

En Gruvarbetare i Sverige tjänar i snitt 42 900 kr i månadslön. Lönen för en Gruvarbetare kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar.

Hur många jobbar som gruvarbetare?

Antal anställda i Sverige

RegionAntal anställda som gruvarbetare eller i samma yrkeskategori
Stockholm och Stockholms län300
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län270
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län230

Vad gör en Gruvbyggare?

Bygger och uppför träkonstruktioner inom husbyggnad, anläggning eller gruva. Bygger formar inför betonggjutning.

Hur mycket tjänar man på LKAB?

42 900 kronor Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Hur är det att jobba i en gruva i modern tid Hur är tekniken i dag?

Varje gruva är unik I mindre gruvor är det vanligt att arbeta med flera moment. Gruvor kan också finnas både ovan och under jorden beroende på var i marken malmen ligger. I dagbrott jobbar bergarbetare utomhus. I underjordsgruvor är likadan både på sommaren och vintern.

Hur mycket tjänar gruvarbetare i Kiruna?

I grundlön får en gruvarbetare både på LKAB och riket totalt ca 27 000 kr / mån vilket är 4000 mer än en lärare får. Men tar man med alla extra tillägg och förra årets bonus på 60 000, är skillnaden betydligt större.