:

Var finns hällristningar?

Innehållsförteckning:

 1. Var finns hällristningar?
 2. Hur många hällristningar finns det i Sverige?
 3. Vad föreställer hällristningarna?
 4. Vilken färg används till hällristningar?
 5. Vad är en hällristning?
 6. När skapades hällristningar?
 7. Vad betyder olika hällristningar?
 8. När började man göra hällristningar?
 9. Hur daterar man hällristningar?
 10. När gjorde man hällristningar?

Var finns hällristningar?

Hällristningar uppträder i olika kultursammanhang över hela världen. De största koncentrationerna har återfunnits i Afrika, Skandinavien, Sibirien, Nordamerika och Australien. De äldsta funna hällristningarna finns i Afrika och har daterats till mer än 20 000 f. Kr.

Hur många hällristningar finns det i Sverige?

På fler än 10 000 platser runt om i Sverige finns hällristningar. I norra Sverige är älgen ett vanligt motiv och nästan alltid har den avbildats utan horn. Men det är inte endast älgkor som är avbildade.

Vad föreställer hällristningarna?

Hällristningarna som till största delen föreställer älgar, är bilder som har ristats eller knackats in i berghällar under forntiden och varje bild har troligen tagit lång tid att framställa. ... Det vanligaste motivet är djurfigurer: älgar, renar, björnar och ormar.

Vilken färg används till hällristningar?

Hällristningar

 • Forskarna menar att de yngsta ristningarna i Nämforsen är från äldre bronsåldern och de föreställer bl. a. ...
 • Vid Nämforsen finns 2 600 kända hällristningar. För att besökarna ska kunna se ristningarna har de målats i med röd färg.
 • Vid Nämforsen finns det 461 älgar och 387 skepp och mindre båtar avbildade.

Vad är en hällristning?

hällristning, arkeologisk benämning på symboler och avbildningar inhuggna på berghällar eller lösa klippblock. Figurerna har som regel aldrig ristats, utan knackats eller huggits in i bergytan med olika typer av knackstenar.

När skapades hällristningar?

Hällristningar är figurer och tecken som människor har knackat in i berghällar eller stenblock. De flesta dateras till bronsåldern - för ungefär 3000 år sedan. Vem eller vilka som skapade figurerna är det ingen som vet.

Vad betyder olika hällristningar?

hällristning, arkeologisk benämning på symboler och avbildningar inhuggna på berghällar eller lösa klippblock. Figurerna har som regel aldrig ristats, utan knackats eller huggits in i bergytan med olika typer av knackstenar.

När började man göra hällristningar?

Hällristningarna i Bohuslän härstammar från bronsåldern och från den första delen av järnåldern (1700-200 f.Kr.).

Hur daterar man hällristningar?

Det finns olika sätt att datera hällristningar på. Ett sätt som man använder är att man utgår från strandförskjutningarna. Under olika perioder har strandlinjen flyttats fram eller tillbaka. Denna dateringsmetod går inte att tillämpa i sydöstra Skåne då strandlinjen under bronsåldern låg ungefär på samma nivå som idag.

När gjorde man hällristningar?

Hällristningarna i Bohuslän härstammar från bronsåldern och från den första delen av järnåldern (1700-200 f.Kr.).