:

Vilka omfattas av tandvårdsstödet?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka omfattas av tandvårdsstödet?
 2. Vilken tandvård ingår i frikort?
 3. Hur mycket betalar man hos tandläkaren?
 4. Vad ingår i en Basundersökning hos tandläkare?
 5. Hur mycket betalar Försäkringskassan för tandimplantat?
 6. Hur stort är det statliga tandvårdsstödet?
 7. Vad ingår i grönt kort tandvård?
 8. Vad ingår i Tandvårdskortet?
 9. Hur mycket betalar försäkringskassan för tandvård?
 10. Vad kostar en vanlig tandundersökning?
 11. Vad gäller högkostnadsskydd för tandbörjar?
 12. Vad är kostnaden för tandvård i Sverige?
 13. När ska du få tandvårdsstöd?
 14. Vad är statligt tandvårdsstöd?

Vilka omfattas av tandvårdsstödet?

Alla som är försäkrade i Sverige har rätt till statligt tandvårdsstöd från det år de fyller 24 år. Det statliga tandvårdsstödet finns till för att ge ekonomiskt stöd till patienter som behöver tandvård och för att skydda mot höga kostnader.

Vilken tandvård ingår i frikort?

Frikort. Om patienten når upp till maxbeloppet på 1 200 kronor inom ett år framgår det i e-frikortstjänsten att patienten ska få ett frikort. Det är bara patienter som har rätt till nödvändig tandvård, tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling eller tandvård med F-kort som kan få frikort.

Hur mycket betalar man hos tandläkaren?

Behöver du mycket tandvård gäller det vanliga högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård. Det betyder att vården kostar högst 1 150 kronor under ett år. För personer som är 85 år och äldre är sådan tandvård avgiftsfri.

Vad ingår i en Basundersökning hos tandläkare?

Vid undersökningen kontrollerar tandhygienisten dina tänder och ditt tandkött, för att se om du har några problem som behöver åtgärdas, till exempel tandsten, karies eller tandköttsinflammationer. Du får också tips och råd kring hur du ska sköta om din munhälsa, för att förebygga problem i framtiden.

Hur mycket betalar Försäkringskassan för tandimplantat?

Högkostnadsskydd och tandimplantat Det innebär att Försäkringskassan täcker 50% av de kostnader som enligt referenspris överstiger 3 000 kr. Vid 15 000 kr och uppåt uppgår ersättning till 85% på referenspriset.

Hur stort är det statliga tandvårdsstödet?

Det statliga tandvårdsstödet Stödet består av ett allmänt tandvårdsbidrag, ett särskilt tandvårdsbidrag och ett högkostnadsskydd. Det allmänna tandvårdsbidraget ska uppmuntra vuxna att regelbundet besöka tandläkare för undersökning och förebyggande vård. Bidraget är 3 kronor per år, beroende på din ålder.

Vad ingår i grönt kort tandvård?

Tandvårdsintyg (grönt kort) innebär att du har rätt till en årlig munhälsobedömning i hemmet samt att delar av din tandvård omfattas av högkostnadsskyddet. Du får tillgång till de olika tandvårdsstöden genom att ansöka om dem.

Vad ingår i Tandvårdskortet?

Tandvårdskortet kan ha olika giltighetstid beroende på hur funktionsnedsättningen bedöms och ska alltid visas upp hos tandvården. Då betalar du för ditt tandvårdsbesök på samma sätt som inom sjukvården. Du får också en markering i högkostnadskortet eller intyget. Ditt frikort gäller även vid andra tandvårdsbesök.

Hur mycket betalar försäkringskassan för tandvård?

Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan: Från och med det år du fyller 24 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år. Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år. Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Vad kostar en vanlig tandundersökning?

Undersökning enstaka tand, 520 kronor. Om du har ett specifikt besvär i munnen som du söker vård för (även om det inte är akut) så betalar du en undersökningskostnad om 520 kronor. Kostnad tillkommer för själva behandlingen som behövs för att åtgärda problemet.

Vad gäller högkostnadsskydd för tandbörjar?

 • Högkostnadsskydd för tandvårdbörjar gälla när de så kallade referenspriserna för tandvårdöverstiger 3 000 kronor inom ett år. Du får då avdrag för åtgärder som kostar mer än 3 000 kronor. Tandvård till ett fast pris. Tandvård till ett fast pris. Abonnemangstandvård är ett avtal som fungerar som en försäkring.

Vad är kostnaden för tandvård i Sverige?

 • Det brukar ibland sägas att kostnaden för tandvård i Sverige är för hög, och att det i sin tur leder till att människor med låg pension inte upplever att de har råd att gå till tandläkaren.

När ska du få tandvårdsstöd?

 • För att du ska kunna få tandvårdsstödet behövs ofta en remiss för behandling av din sjukdom från din läkare. Innan du får din behandling ska den enhet inom din region som ansvarar för tandvård ha bedömt att du har rätt till tandvårdsstöd.

Vad är statligt tandvårdsstöd?

 • Det statliga tandvårdsstödet består av allmänt och särskilt tandvårdsbidrag, samt högkostnadsskydd. Det finns som ett skydd mot höga kostnader, för att stimulera till förebyggande tandvård samt för att ge ökat stöd till dig med ökad risk för sämre tandhälsa på grund av din funktionsnedsättning eller sjukdom.