:

Kan en tjenestemand få folkepension?

Innehållsförteckning:

 1. Kan en tjenestemand få folkepension?
 2. Hvornår optjener man tjenestemandspension?
 3. Hvor kan jeg se min tjenestemandspension?
 4. Hvad må jeg tjene ved siden af tjenestemandspension?
 5. Hvem kan arve min tjenestemandspension?
 6. Hvem kan få min tjenestemandspension?
 7. Hvornår stiger tjenestemandspensionen?
 8. Hvem arver en tjenestemandspension?
 9. Hvorfor kan jeg ikke se min tjenestemandspension?
 10. Hvor meget får en politimand i pension?
 11. Hvad er en tjenestemandspension?
 12. Hvornår bliver opsat tjenestemandspension udbetalt?
 13. Hvad er procentreguleringen af tjenestemandspensioner?
 14. Har en tjenestemand ret til egenpension?

Kan en tjenestemand få folkepension?

Egenpension ved fratræden på grund af alder En tjenestemand er berettiget til egenpension, når man efter 10 fulde års ansættelse i en tjenestemandsstilling bliver afskediget på grund af alder, som følge af helbredsbetinget uarbejdsdygtighed eller af anden årsag.

Hvornår optjener man tjenestemandspension?

En tjenestemands pensionsalder bliver regnet fra det fyldte 25. år og frem til fratræden. Efter 37 års ansættelse har man opnået fuld tjenestemandspension.

Hvor kan jeg se min tjenestemandspension?

En tjenestemandspension udgør ved fuld pensionsalder (37 år) 57 % af den pensionsgivende løn på det skalatrin, man pensioneres fra. ... Skal du fx pensioneres fra trin 42, udgør den pensionsgivende løn (pr. ) 365.077,77 kr.

Hvad må jeg tjene ved siden af tjenestemandspension?

"Helt enkelt kan man sige, at man som pensioneret tjenestemand arbejde alt det, man vil. ... De fleste pensionerede tjenestemænd får dog også folkepensionens grundbeløb, og her gælder reglen, at man i 2020 må tjene op til 336.900 kroner om året, uden at grundbeløbet bliver sat ned.

Hvem kan arve min tjenestemandspension?

Efterindtægt. Når en tjenestemand eller en pensioneret tjenestemand dør, får ægtefællen eller den registrerede partner efterindtægt i tre måneder fra den 1. i måneden efter dødsfaldet. Efterindtægten er det samme beløb som den senest udbetalte løn eller pension og svarer altså til i alt tre måneders løn eller pension.

Hvem kan få min tjenestemandspension?

Udbetalingen kræver, at du skal have været ansat i mindst 10 år, omregnet til fuld tid. Opfylder du ikke betingelserne om mindst 10 år, vil der kunne ske udbetaling af opsat pension, hvis du har optjent en pensionsalder på mindst 3 år, hvis du blev ansat som tjenestemand før 1.

Hvornår stiger tjenestemandspensionen?

april 2021. Regulering af tjenestemandspension og efterindtægt af tjenestemandspension pr. 1. april 2021.

Hvem arver en tjenestemandspension?

Når en tjenestemand eller en pensioneret tjenestemand dør, får ægtefællen eller den registrerede partner efterindtægt i tre måneder fra den 1. i måneden efter dødsfaldet. Efterindtægten er det samme beløb som den senest udbetalte løn eller pension og svarer altså til i alt tre måneders løn eller pension.

Hvorfor kan jeg ikke se min tjenestemandspension?

Bemærk, at det kun er tjenestemænd i et ansættelsesforhold der har mulighed for at se egne pensionsoplysninger. Tidligste tidspunkt for udbetaling af tjenestemandspension på grund af alder kaldes pensionsudbetalingsalderen. Den afhænger af, hvornår du er blevet ansat som tjenestemand.

Hvor meget får en politimand i pension?

I de første 16 år optjenes 1,75 procent - de næste 16 år optjenes 1,5 procent, og de sidste 5 år optjenes 1 procent af den pensionsgivende løn på det aktuelle løntrin. 37 pensionsår er maksimum, og det giver 57 procent i pension af den pensionsgivende løn.

Hvad er en tjenestemandspension?

 • Beregning af tjenestemandspensioner 2.1. Generelt Den grundlæggende tjenestemandspension (egenpension) består af a) en procentpension (57 pct.) (ved højeste pensionsalder på 37 år) af den pensi- onsgivende løn på det skalatrin, som den pågældende er indplaceret på ved pensioneringen, jf.

Hvornår bliver opsat tjenestemandspension udbetalt?

 • Din opsatte tjenestemandspension bliver automatisk udbetalt, når du har nået folkepensionsalderen. Udbetaling af opsat tjenestemandspension før folkepensionsalderen. Du kan vælge at få din opsatte tjenestemandspension udbetalt når du har nået din pensionsudbetalingsalder, se afsnittet om Pensionsudbetalingsalder.

Hvad er procentreguleringen af tjenestemandspensioner?

 • Efter Finansministeriets bekendtgørelse nr. 290 af 24. marts 2017 . om regule- ring af tjenestemandspensioner mv. fastlægges procentreguleringen af tjene- stemandspensioner . pr. 1. oktober 2018 til 42,2239. Det er tjenestemandspensionen, beregnet med satser oktober 1997, der regule- res med 42,2239 pct. .

Har en tjenestemand ret til egenpension?

 • Stk. 2. Uanset ansættelsestidens længde har en tjenestemand dog ret til egenpension efter §§ 7-8, såfremt afsked finder sted på grund af nedsættelse af erhvervsevnen som nævnt i § 7 eller skyldes følger af tilskadekomst under udførelse af tjenesten. Stk. 3.