:

Er W en del af alfabetet?

Innehållsförteckning:

 1. Er W en del af alfabetet?
 2. Hvor bruger man æ ø å?
 3. Hvad hedder vores alfabet?
 4. Hvad kommer før ø?
 5. Hvornår blev W en del af alfabetet?
 6. Hvor er AA i alfabetet?
 7. Hvornår begyndte man at bruge Æ ø å?
 8. Hvordan skrev man Æ ø å i gamle dage?
 9. Hvor kommer bogstaver fra?
 10. Hvorfor hedder det et alfabet?
 11. Hvordan ser det danske alfabet ud?
 12. Hvornår kendes det græske alfabet?
 13. Hvad er traditionen for alfabetindskrifter?
 14. Hvad er alfabetet i bogstavskrift?

Er W en del af alfabetet?

W, w, dobbelt-v er det 23. bogstav i alfabetet. I middelalderen opstod i de germanske sprog den sammenskrevne fordobling af tegnet V/U, jf. engelsk double u, og bogstaverne u, v og w brugtes uden forskel både som konsonant og vokal.

Hvor bruger man æ ø å?

Æ bruges i dag i dansk, norsk, islandsk, færøsk og ossetisk som et selvstændigt bogstav i alfabetet. På tysk og svensk bruges i stedet bogstavet Ä. Svensk har brugt Æ frem til 1600-tallet.

Hvad hedder vores alfabet?

Det latinske alfabet er det mest brugte alfabetiske skrivesystem i dag. Det udvikledes fra det vestlige græske alfabet (det cumaeïske alfabet fra Cumae i Syditalien). Det var modificeret af etruskerne, og romerne tilpassede det for at skrive på latin.

Hvad kommer før ø?

Det dansk-norske alfabet bygger på det moderne latinske alfabet, og har 29 bogstaver: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, æ, ø, å. I tillæg til bogstaverne i det latinske alfabet afsluttes det med bogstaverne Æ, Ø og Å.

Hvornår blev W en del af alfabetet?

Bogstavet W er forholdsvis nyt i dansk, og bruges udelukkende i fremmedord og navne. W blev før 1980 i dansk regnet som variant af V og alfabetiseredes sammen med dette bogstav. (Denne alfabetisering var også gældende indtil 2006 på svensk).

Hvor er AA i alfabetet?

(2) Placeringen af aa når de to a'er hører til hver sin stavelse som i fx ekstraarbejde), alfabetiseres forbindelsen som to a'er. I overensstemmelse med disse principper er ordene afrikaaner, afrikaans, Kanaan, kanaanæer, kanaanæisk og kraal opført i Retskrivningsordbogens alfabetiske del som om de var skrevet med å.

Hvornår begyndte man at bruge Æ ø å?

Æ og ø er nemlig blevet brugt på dansk lige siden man omkring 1100 skiftede runerne ud med de latinske bogstaver, som vi stadig bruger i dag. Tegnet for å er sandsynligvis opstået efter 1948. I 1948 blev bogstavet nemlig indført i det danske alfabet (før skrev man aa i stedet for å).

Hvordan skrev man Æ ø å i gamle dage?

Man mener at ø-tegnet opstod i de gamle romeres skrifter som en sammenskrivning af bogstavtegnene o og e. I de nordiske middelalderhåndskrifter brugte man oe og ø som varianter, dvs. at det ikke ændrede et ords betydning om man skrev ø eller oe.

Hvor kommer bogstaver fra?

Bogstaver brugt som billeder Bogstaverne blev oprindelig skabt som babyloniske og egyptiske billeder af dyr og genstande, hvis navne indledtes med de lyde, som tegnene kom til at stå for. Semitter og fønikere forenklede disse tegn og skabte nye, mens grækere og romere gav bogstaverne den form, vi kender i dag.

Hvorfor hedder det et alfabet?

Ordet alfabet kommer af græsk alfa og beta, de to første bogstaver i det græske alfabet.

Hvordan ser det danske alfabet ud?

 • Det danske alfabet ser således ud med store blokbogstaver: Bogstaverne Æ, Ø og Å kan også skrives: Ae, Oe og Aa. Det danske alfabet ser således ud med små bogstaver: De små bogstavs varianter af æ, ø og å kan også skrives: ae, oe og aa.

Hvornår kendes det græske alfabet?

 • Det græske alfabet kendes fra 700-tallet f.v.t. At det er afledt af det fønikiske, ses ikke mindst af bogstavernes navne ( alfa, beta osv.). De fønikiske navne kendes ganske vist ikke, men de græske har en umiskendelig lighed med de tilsvarende hebraiske.

Hvad er traditionen for alfabetindskrifter?

 • At ordne tegnene i en fast rækkefølge lader til at være en tradition lige så gammel som bogstavskriften selv, og alfabetindskrifter kendes allerede fra det 2. årtusinde f.v.t. Formålet har uden tvivl været at lette indlæringen. Af samme grund har hvert bogstav altid haft en benævnelse, således at et alfabet kan fremsiges på remse.

Hvad er alfabetet i bogstavskrift?

 • Gyldendal. Alfabet er den faste rækkefølge af bogstaver, hvormed et sprog skrives. I bogstavskrift (også kaldet alfabetskrift) er skrifttegnene symboler på lyde i det pågældende sprog til forskel fra fx kinesisk skrift, hvor hvert tegn angiver et ord eller en orddel. Kun ved bogstavskrift kaldes tegnrækken et alfabet.