:

Finnes brugde i Norge?

Innehållsförteckning:

  1. Finnes brugde i Norge?
  2. Hvor lever håbrann?
  3. Hvor finner man brugde?
  4. Er det Blåhai i Norge?
  5. Er det hvithai i Norge?
  6. Hvor mange finner har haien?
  7. Hvor lever det hai?
  8. Er håbrann fredet?

Finnes brugde i Norge?

Dagsavisen har snakket med marinbiolog i WWF Verdens naturfond og leder for organisasjonen Hjelp Havets Haier Fredrik Myhre om hvilke hai som er i Oslofjorden nå. – Vi har 8 haiarter i Oslofjorden: småflekka rødhai, pigghå, svarthå, hågjel, brugda, kamtannhai, håbrann, gråhai.

Hvor lever håbrann?

Den jager særlig etter pelagisk fisk som sild, sei, makrell og sardiner, men også blekksprut, torsk, pigghå og annen fisk. Den kan bevege seg over store områder, og har en vid utbredelse langs hele norskekysten, Nord-Atlanterhavet, Stillehavet og Middelhavet.

Hvor finner man brugde?

Brugda finnes mest pelagisk i tempererte farvann i nord og sør; i Atlanterhavet så vel som i Stillehavet.

Er det Blåhai i Norge?

I norske farvann er blåhai kun en sjelden gjest; den har opptrådt spredt fra Varangerfjorden til svenskegrensen. De fleste individene er registrert på Vestlandet. Med få unntak har dette vært yngre, ikke kjønnsmodne blåhaier på under to meters lengde.

Er det hvithai i Norge?

Til tross for en del falske alarmer, er det foreløpig ingen som har observert noen hvithai i norske farvann, men skal vi tro marinbiolog og haiekspert Fredrik Myhre i organisasjonen Hjelp Havets Haier, så er det en stor sannsynlighet for at de er underveis.

Hvor mange finner har haien?

Haier
Rekke:Ryggstrengdyr
Klasse:Bruskfisker
Underklasse:Haier og skater
Antall arter:over 470

Hvor lever det hai?

Haier finnes i alle verdenshavene. Faktisk kan noen haier, som oksehaier, også leve i ferskvann. De fleste haier foretrekker imidlertid varmere hav, som for eksempel hvalhaier, hammerhoder og tigerhaier.

Er håbrann fredet?

Sårbar (Minkende) Porbeagle/Conservation status