:

Hvilket fylket ligger Oslo i?

Innehållsförteckning:

 1. Hvilket fylket ligger Oslo i?
 2. Hvilke kommuner tilhører Oslo fylke?
 3. Er Oslo en fylkeskommune?
 4. Hvor mange kommuner har Oslo fylke?
 5. Er Oslo i Viken fylke?
 6. Hvilke fylker inngår i Viken?
 7. Hvilke kommuner er i Viken fylke?
 8. Hvilket fylke ligger Fredrikstad i?
 9. Er Oslo med i Viken?
 10. Er Oslo i Østlandet?
 11. hva er fylker i Norge?
 12. hva er en fylkeskommune?
 13. hvor mange innbyggere i oslo kommune?
 14. hva er hovedstaden i oslo?

Hvilket fylket ligger Oslo i?

Oslo har egen fylkeskommunal status fra 1842; før dette tilhørte byen Akershus. Fra denne tid har kommunen og fylket Oslo i geografisk forstand, og også med hensyn til forvaltningen, vært synonyme begreper.

Hvilke kommuner tilhører Oslo fylke?

Oslo Municipality Oslo/Municipalities

Er Oslo en fylkeskommune?

Hvert fylke unntatt Oslo utgjør en fylkeskommune (kommuneloven § 3).

Hvor mange kommuner har Oslo fylke?

Samfunnsorganisasjon. Oslo har som einaste kommune i Noreg både kommunale og fylkeskommunale funksjonar og oppgåver. Under kommunen sin administrasjon ligg 27 etatar med ulike oppgåver og dessutan fire kommunale føretak.

Er Oslo i Viken fylke?

Oslo er ikke en del av Viken fylke, men er både kommune og eget fylke.

Hvilke fylker inngår i Viken?

Artikkelstart. Viken er et norsk fylke, opprettet 1. januar 2020 gjennom en sammenslåing av de tidligere fylkene Akershus, Buskerud og Østfold. Viken grenser i øst til Sverige, i øst og nord til Innlandet, i vest til Vestfold og Telemark og Vestland og i sør til Skagerrak.

Hvilke kommuner er i Viken fylke?

Kommuner i Viken

KommuneKommunenummerTidligere fylke
Flå kommune3039Buskerud
Fredrikstad kommune3004Østfold
Frogn kommune3022Akershus
Gjerdrum kommune3032Akershus

Hvilket fylke ligger Fredrikstad i?

Fredrikstad er en kommune i Viken fylke, omkring munningen og nedre løp av Glomma.

Er Oslo med i Viken?

Oslo er ikke en del av Viken fylke, men er både kommune og eget fylke.

Er Oslo i Østlandet?

Landsdelen regnes praktisk og administrativt å omfatte de fire fylkene Viken, Oslo, Innlandet og Vestfold og Telemark. Slik avgrenset er Østlandet 94 585 kvadratkilometer og har 29,2 prosent av landets areal, og landsdelen er med det den største av landsdelene etter Nord-Norge.

hva er fylker i Norge?

 • Det var 20 fylker til 1972, 19 fylker til 2018, 18 fylker til 2020, og fra 1. januar 2020 er Norge inndelt i elleve fylker. Det er i hovedsak to typer myndigheter i fylkene: fylkeskommunen, som har folkevalgt politisk ledelse, og fylkesmannen, som er statens regionale representant. I tillegg finnes fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker .

hva er en fylkeskommune?

 • En fylkeskommune er en offentlig, folkestyrt etat som ivaretar enkelte offentlige forvaltnings- og tjenesteproduserende oppgaver innenfor et fylke. Hvert fylke unntatt Oslo utgjør en fylkeskommune (kommuneloven § 3).

hvor mange innbyggere i oslo kommune?

 • Oslo kommune utgjør sentrum i det sammenhengende byområdet og hadde 693 491 innbyggere (per 1. kvartal 2020). Hele Stor-Osloregionen hadde innbyggere (per 1. januar 2020). Nabokommunene er Bærum og Ringerike i vest, Lunner i nord, Nittedal, Lillestrøm, Lørenskog og Enebakk i øst, og Nordre Follo og Nesodden i sør.

hva er hovedstaden i oslo?

 • Oslo (mellom 16 – Christiania, fra også skrevet Kristiania) er Norges hovedstad, minste fylke i areal og mest folkerike by. Fylket og by kommunen ligger i det sentrale østlandsområdet, innerst i Oslofjorden.