:

När kan man inte neka föräldraledighet?

Innehållsförteckning:

  1. När kan man inte neka föräldraledighet?
  2. Hur många dagar kan man vara ledig när man är föräldraledig?
  3. Vad innebär rätt till föräldraledighet?
  4. Hur kan man maximera din föräldraledighet?
  5. Hur länge ska en förälder vara föräldraledig?

När kan man inte neka föräldraledighet?

Om anmälan skett med för kort varsel, önskemålet rör en felaktig period, om inget samråd skett eller om det kan medföra påtaglig störning i verksamheten kan arbetsgivaren ändå ha rätt att neka föräldraledighet, även om arbetstagarens rätt till ledighet väger väldigt tungt.

Hur många dagar kan man vara ledig när man är föräldraledig?

  • När man är föräldraledig så har man rätt att vara ledig vardera 240 betalda dagar, eller 480 dagar om du är ensam. Du kan dock dryga ut din ledighet genost ta obetalda dagar om man kan klara sig utan ekonomisk ersättning.

Vad innebär rätt till föräldraledighet?

  • Föräldraledighet innebär tjänstledighet enligt föräldraledighetslagen. Rätten att vara föräldraledig omfattar alla arbetstagare oavsett anställningsform. Om du vill utnyttja din rätt till föräldraledighet ska du anmäla det till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början eller om så inte kan ske, så snart som möjligt.

Hur kan man maximera din föräldraledighet?

  • Maximera din föräldraledighet. När man är föräldraledig så har man rätt att vara ledig vardera 240 betalda dagar, eller 480 dagar om du är ensam. Du kan dock dryga ut din ledighet genost ta obetalda dagar om man kan klara sig utan ekonomisk ersättning.

Hur länge ska en förälder vara föräldraledig?

  • Föräldraledighetslagen ger arbetstagare rätt att vara lediga för att ta hand om sina barn när de är små. Bland annat har en förälder rätt att vara helt föräldraledig 18 månader från att barnet fötts eller adopterats.