:

Måste man anmäla skada Samma dag?

Innehållsförteckning:

  1. Måste man anmäla skada Samma dag?
  2. Kan du göra en skadeanmälan inom tre år från skadan uppstod?
  3. När ska du anmäla din skada på folksam.se?
  4. Hur ska du anmäla skadan till ansvarig försäkring?
  5. Vad är preskriptionstiden för att anmäla en skada?

Måste man anmäla skada Samma dag?

Om du skadats i en trafikolycka som inträffat den 1 januari 2015 eller senare, har du tio år på dig att anmäla skadan från den dag då olyckan hände. Ju längre tid som går, desto svårare kan det bli för dig att bevisa att det finns ett samband mellan trafikolyckan och den aktuella skadan.

Kan du göra en skadeanmälan inom tre år från skadan uppstod?

  • Generellt sett kan man säga att du alltid bör göra en skadeanmälan inom tre år från det att skadan uppstod. Du kan läsa mer om preskription i försäkringsavtalslagen som reglerar rätten till försäkringsersättning vid preskription.

När ska du anmäla din skada på folksam.se?

  • Om du råkat ut för något kan du anmäla din skada på folksam.se eller genom att ringa 0771-950 950 för att tala med en av våra skadehandläggare. Våra telefonöppettider är vardagar 8-17. Har du en akut skada på helger eller kvällar ringer du till vår jour på telefon 020-450 000. Anmäl din skada på webben.

Hur ska du anmäla skadan till ansvarig försäkring?

  • Du ska anmäla skadan till de försäkringsbolag som tillhandahåller ansvarig försäkring. Oftast är det till ditt eget försäkringsbolag. Vid så kallade ansvarsskador, dvs. om någon annan (skadevållande) orsakat dig skada, så anmäler man skadan till skadevållandes försäkringsbolag.

Vad är preskriptionstiden för att anmäla en skada?

  • Preskriptionstiden som gäller för att anmäla en skada kan vara svår att tyda. Försäkringsbolagen tolkar ofta preskriptionen olika och det kan till och med skilja sig mellan olika handläggare på samma försäkringsbolag. Generellt sett kan man säga att du alltid bör göra en skadeanmälan inom tre år från det att skadan uppstod.