:

Vilket penicillin mot Tandinfektion?

Innehållsförteckning:

  1. Vilket penicillin mot Tandinfektion?
  2. Var kula i tandköttet?
  3. Vad kan penicillin V användas vid?
  4. Kan du använda penicilliner vid urinvägsinfektion?
  5. Vad beror tandvärken på?

Vilket penicillin mot Tandinfektion?

Om patienten är allmänpåverkad eller om det finns tecken på spridning av infektionen, ska en apikal infektion behandlas med antibiotika. Penicillin V är förstahandspreparat. Nekrotiska rotkanaler kan inte behandlas med systemisk antibiotika, då det inte finns någon genomblödning i en nekrotisk pulpa.

Var kula i tandköttet?

Varbildningen kommer sig av att tandpulpan, käkbenet eller tandköttet är inflammerat. Karies i en tand kan leda till inflammation i tandroten, vilket visar sig genom den varbildning som kallas tandböld. En tandböld kan vara mycket smärtsam, och området kring bölden (ofta ena kinden) kan svullna upp synbart.

Vad kan penicillin V användas vid?

  • Penicillin V har ett smalt spektrum, vilket innebär att det har effekt på ett fåtal bakteriesorter. Penicillin V används i första hand vid till exempel halsfluss, bihåleinflammation, öroninflammation, lunginflammation och borrelia. ... Sulfonamider kallas ibland för sulfa. Trimetoprim används vid okomplicerad urinvägsinfektion.

Kan du använda penicilliner vid urinvägsinfektion?

  • Pivmecillinam är ett penicillin som ofta används vid urinvägsinfektion. Om du är allergisk. Använd inte penicilliner om du vet om att du är allergisk mot dessa läkemedel eller mot antibiotika som kallas cefalosporiner. Biverkningar.

Vad beror tandvärken på?

  • Tandvärk är ett tecken på att en eller flera tänder har skadats av någon anledning. Att det gör ont beror på att nerven i en tand blivit inflammerad eller infekterad. Hål i tänderna, karies, är en vanlig orsak till att du får tandvärk. Du kan läsa mer om orsakerna till tandvärk i kapitlet Vad beror tandvärken på.