:

Hur mycket sänker en enhet insulin?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket sänker en enhet insulin?
 2. När ska man ge Måltidsinsulin?
 3. Hur lång tid tar det innan blodsockret höjs?
 4. Hur länge verkar Insulatard?
 5. Hur beräknar man insulin?
 6. När ska man ta Insulatard?
 7. Hur räknar man ut hur mycket insulin man ska ta?
 8. Hur känner man sig när man har högt blodsocker?
 9. När börjar långverkande insulin verka?
 10. Hur lång tid tar snabbverkande insulin?
 11. Vilka funktioner har insulin i kroppen?
 12. Hur ska insulinet sprutas in i kroppen?

Hur mycket sänker en enhet insulin?

Hos en vuxen person brukar en enhet direktverkande insulin sänka blodsockret med 1–4 mmol/l. Erfarenhet visar att en enhet direktverkande insulin sänker blodsockret med ca 2 mmol/l hos en person med genomsnittlig vikt och vanlig insulinkänslighet som tar totalt 50 enheter insulin per dygn.

När ska man ge Måltidsinsulin?

Effekten av insulinet stämmer ganska väl med det insulinbehov vi har i samband med en måltid. Det ges alltså innan måltiden för att kroppen ska kunna ta tillvara de kolhydrater vi äter och förhindra att blodsockret stiger. Det kallas därför för måltidsinsulin.

Hur lång tid tar det innan blodsockret höjs?

Det postprandiella blodsockret är högre än normalt, och det tar ungefär fyra timmar för det att komma tillbaka till en normal nivå igen. Detta varierar beroende på vad du äter och hur mycket, samt vilka läkemedel du använder.

Hur länge verkar Insulatard?

Insulatard är ett humant insulin med gradvis insättande effekt och lång effektduration. Effekten sätter in inom 1½ timme, når sitt maximum inom 4–12 timmar och hela effektdurationen är cirka 24 timmar.

Hur beräknar man insulin?

Dela 500 med din totala insulinmängd per dygn, det vill säga både direktverkande (bolus) och långtidsverkande (basal). Resultatet motsvarar ungefär den mängd kolhydrater som 1E (en enhet) insulin beräknas ta hand om. Exempel: Jag tar 40 E insulin totalt. 500/40 = 12,5.

När ska man ta Insulatard?

3. Enklast är att ge basinsulin till kvällen strax före sänggåendet, s k bedtime insulin. Enligt riktlinjerna bör NPH-insulin (Insulatard, Humulin NPH, Insuman Basal) väljas i förstahand. Börjar patienten med ett bra faste-P-glukos är "dagen räddad".

Hur räknar man ut hur mycket insulin man ska ta?

Dela 500 med din totala insulinmängd per dygn, det vill säga både direktverkande (bolus) och långtidsverkande (basal). Resultatet motsvarar ungefär den mängd kolhydrater som 1E (en enhet) insulin beräknas ta hand om. Exempel: Jag tar 40 E insulin totalt. 500/40 = 12,5.

Hur känner man sig när man har högt blodsocker?

Högt blodsocker Förutom att de höga halterna ökar risken för följdkomplikationer, ger de samma symptom som vid sjukdomsdebuten: törst, ökade urinmängder och trötthet.

När börjar långverkande insulin verka?

 • Långverkande insulin (insulinanalog) börjar verka efter ca 1,5 timmar, har kraftigast effekt 3-16 timmar med verkan upp till 24 timmar. Exempel på långverkande insulin är: Levemir® (insulin detemir). Långverkande insulin (insulinanalog) börjar verka efter 2-3 timmar och har därefter en jämn verkan upp till 24 timmar.

Hur lång tid tar snabbverkande insulin?

 • Börjar verka ca 30 minuter efter injektionen, har kraftigast effekt 1-4 timmar, och varar ca 7-8 timmar. Ska tas en halv timme före måltid. Används idag i allt mindre utsträckning. Exempel på snabbverkande insulin är: Actrapid® (humaninsulin), Humulin Regular®(humaninsulin), och Insuman Rapid®(humaninsulin).

Vilka funktioner har insulin i kroppen?

 • Hormonet har många funktioner i kroppen och de allra viktigaste funktionerna är som följer: 1 Insulin reglerar vår omsättning av socker (glukos) och andra kolhydrater 2 Insulin påverkar vår omsättning av fett 3 Insulin påverkar vår omsättning av protein

Hur ska insulinet sprutas in i kroppen?

 • Insulinet tas med insulinpump eller insulinpennor Insulin förstörs om det kommer i kontakt med maginnehållet. Därför måste insulinet sprutas in i kroppen hjälp av insulinsprutor eller med en insulinpump. Sprutorna ser nästan alltid ut som pennor och kallas därför för insulinpennor.