:

Hur långt kör man på en sekund?

Innehållsförteckning:

  1. Hur långt kör man på en sekund?
  2. Hur långt färdas du på två sekunder i 80 km h?
  3. Hur lång sträcka kör du på 3 sekunder?
  4. Hur långt kommer man på 1 sekund i 90?
  5. Hur många meter rullar du på en sekund om du kör i 30?
  6. Hur långt hinner bilen köra i 80 km h på en sekund?
  7. Hur många meter flyttar jag mig på en sekund?
  8. Hur lång tid tar det att köra en sträcka?
  9. Hur långt förflyttar sig bilen under en sekund om du kör i 100 km h?

Hur långt kör man på en sekund?

Förenklad uträkning För att räkna ut det ungefärliga svaret på denna fråga så tar du bort nollan i hastigheten, sedan tar du det gånger 3. Alltså 8*3=24, det är svaret för vad ett fordon ungefär rullar på 1 sekund i den hastigheten.

Hur långt färdas du på två sekunder i 80 km h?

Om du ökar hastigheten tre gånger blir bromssträckan nio gånger längre.) Du kör i 80 km/h och blir distraherad i två sekunder av att din mobiltelefon ringer. Hur lång sträcka färdas du under de två sekunderna? Cirka 40 meter.

Hur lång sträcka kör du på 3 sekunder?

Cirka 250 meter. För att räkna ut hur lång sträcka du färdas under en viss tid kan du alltid ta bort sista siffran i hastigheten och multiplicera talet med 3. I detta exempel blir det 11x3=33, alltså 33m per sekund.

Hur långt kommer man på 1 sekund i 90?

Hur lång sträcka kommer du på 1 sekund när du kör i 90 km/h? Cirka 15 meter.

Hur många meter rullar du på en sekund om du kör i 30?

Ett sätt att få fram ett ungefärligt svar på denna typ av frågor är att du räknar så här: Ta bort sista siffran i hastigheten, alltså nollan i detta fall. Sen tar du det gånger 3. Det funkar på alla hastigheter. När vi kör i 30 km/h räknas det ut 3*3 = 9 meter.

Hur långt hinner bilen köra i 80 km h på en sekund?

För att ta reda på hur långt bilen färdas på en sekund måste man omvandla km/h till meter per sekund, och det gör man genom att dela hastigheten (km/h) med 3.6.

Hur många meter flyttar jag mig på en sekund?

För att ta reda på hur långt du färdas på en sekund omvandlar du helt enkelt km/h till m/s (meter per sekund). Detta gör man genom att dela hastigheten (km/h) med 3,6.

Hur lång tid tar det att köra en sträcka?

För att räkna ut hur lång tid det tar att köra en viss sträcka så delar du distansen i mil med medelhastigheten i mil per timme. I detta fall blir uträkningen: 30/6 = 5.

Hur långt förflyttar sig bilen under en sekund om du kör i 100 km h?

För att ta reda på hur långt bilen färdas på en sekund måste man omvandla km/h till meter per sekund, och det gör man genom att dela hastigheten (km/h) med 3.6.