:

Hur stå på en SUP?

Innehållsförteckning:

  1. Hur stå på en SUP?
  2. Vilket håll ska SUP paddeln vara?
  3. Hur lång kajak ska man ha?
  4. Var på SUPen ska man stå?
  5. Hur paddla med SUP?
  6. Vad gör man när man Supar?
  7. Vad tänka på vid köp av SUP?
  8. Vilken paddel ska man välja?

Hur stå på en SUP?

Nästan alla SUP-brädor har ett handtag i mitten som markerar var du ska stå. Det här riktmärket gäller både när du står på knä och på fötter. Placera knäna parallellt på brädan och titta framåt. Ta tag i paddeln och börja paddla ut.

Vilket håll ska SUP paddeln vara?

Viktigt att tänka på Paddeln till en stand up paddleboard går inte att använda åt viket håll som helst. Bladet är framåtvinklat vilket innebär att när paddeln sätts ned i vattnet, ska vinkeln vara framåt och vänd bort från dig.

Hur lång kajak ska man ha?

Barn brukar kunna hantera en kajak som är runt 4 meter, medan vuxna personer kan paddla kajaker från 4,5 upp till 6 meter. Grundregeln är att en längre kajak passar till längre personer och vice versa. Tyngre personer bör ha en bredare kajak för stabilitetens skull. Sittbrunnsöppningen har olika storlekar på kajaken.

Var på SUPen ska man stå?

Placera armarna på brädan och res på dig medan du stödjer dig på händerna. För att få bäst balans så placera fötterna axelbrett strax bakom mitten på brädan, tårna ska vara riktade framåt. Böj lätt på benen för att kunna vara rörlig och kunna parera eventuella rörelser från vattnet.

Hur paddla med SUP?

För att ta dig framåt med en sup-bräda behöver du en lång paddel som når vattnet när du står upp. Att styra är heller inte speciellt svårt. Du paddlar så nära brädan som möjligt, med paddeln riktad vinkelrätt mot vattenytan. För att svänga paddlar du lite längre ut från brädan och gör därmed en bredare sväng.

Vad gör man när man Supar?

När brädan skall fyllas vill man att pumpen ska ge luft på både upp och nedslag, när man börjar bygga tryck ska pumpen bara ge luft på nedslaget. Har man varit med om att pumpa upp en bräda med ventilen i öppet läge gör man ofta inte om det, se alltid till att din ventil är i stängt läge innan du börjar pumpa.

Vad tänka på vid köp av SUP?

Brädans form har stor påverkan på dess egenskaper. De faktorer som påverkar formen och paddlingsupplevelsen är brädans längd och bredd och brädans för – som kan vara spetsig eller rundad. Förenklat brukar man säga att en längre SUP är snabbare, en kortare SUP är lättare att manövrera och en bredare SUP är mer stabil.

Vilken paddel ska man välja?

Valet bör baseras både på din egen längd och hur högt ovan vattenlinjen du sitter i kajaken, samt kajakens bredd. Är du nybörjare eller ska ut på turpaddling i lugna vatten, är en bra fingervisning att paddeln ska vara så lång att du kan lägga fingertopparna på bladets översta del om du har paddeln intill dig ståendes.